ทัวร์จีน

[ ทั้งหมด 23 รายการ ]

WTPT0856 : ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน
ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน
รหัสทัวร์ WTPT0856

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน4คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ส.ค. 2567

มิ.ย.   19-23 / 23-27 / 26-30

ก.ค.   03-07 / 07-11 / 14-18 / 17-21

ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท
WTPT0855 : ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน
ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน
รหัสทัวร์ WTPT0855

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน4คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ส.ค. 2567

มิ.ย.   22-26 / 24-28 / 29-03

ก.ค.   01-05 / 06-10 / 08-12

ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท
WTPT0853 : Big Heaven จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 6วัน5คืน
Big Heaven จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 6วัน5คืน
รหัสทัวร์ WTPT0853

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน5คืน
Thai Lion Air (SL)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2567

มิ.ย.   19-24

ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท
WTPT0854 : จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจี้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน
จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจี้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน
รหัสทัวร์ WTPT0854

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน4คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ส.ค. 2567

มิ.ย.   21-25 / 28-02

ก.ค.   05-09 / 12-16 / 19-23 / 26-30

ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท
WTPT0800 : จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)
จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)
รหัสทัวร์ WTPT0800

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน5คืน
QINGDAO AIRLINES

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ก.ค. 2567

มิ.ย.   19-24 / 21-26 / 23-28 / 26-01 / 28-03 / 30-05

ก.ค.   03-08 / 05-10 / 07-12 / 10-15 / 12-17 / 14-19 / 17-22 / 19-24 / 21-26 / 24-29 ...

ราคาเริ่มต้น 15,990 บาท
WTPT0859 : Great Ancient Of China จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน (ทัวร์ไม่ลงร้านช้อป)
Great Ancient Of China จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน (ทัวร์ไม่ลงร้านช้อป)
รหัสทัวร์ WTPT0859

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน4คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ส.ค. 2567

มิ.ย.   20-24

ส.ค.   22-26 / 27-31 / 29-02

ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท
WTPT0870 : ตะลุยสวนสนุก! เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 4วัน3คืน
ตะลุยสวนสนุก! เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 4วัน3คืน
รหัสทัวร์ WTPT0870

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

4วัน3คืน
Shanghai Airlines (FM)

ช่วงเดินทาง : ก.ย. - ต.ค. 2567

ก.ย.   05-08 / 20-23

ต.ค.   24-27

ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท
WTPT0862 : ฉางซา หุบเขาเทวดา วั้งเซี่ยนกู่ อู้หยวน เขาหลิงซาน 5วัน4คืน
ฉางซา หุบเขาเทวดา วั้งเซี่ยนกู่ อู้หยวน เขาหลิงซาน 5วัน4คืน
รหัสทัวร์ WTPT0862

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน4คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ส.ค. 2567

มิ.ย.   30-04

ก.ค.   21-25 / 31-04

ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท
WTPT0804 : จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก
จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก
รหัสทัวร์ WTPT0804

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน5คืน
LUCKY AIR

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 2567

มิ.ย.   20-25 / 27-02

ก.ย.   05-10 / 12-17 / 19-24

ราคาเริ่มต้น 19,990 บาท
WTPT0803 : จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้
จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้
รหัสทัวร์ WTPT0803

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน5คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ส.ค. 2567

มิ.ย.   27-02

ก.ค.   18-23 / 19-24 / 25-30 / 26-31

ราคาเริ่มต้น 19,990 บาท
WTPT0789 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 4คืน โดยสายการบิน China Eastern (MU)
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน 4คืน โดยสายการบิน China Eastern (MU)
รหัสทัวร์ WTPT0789

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน4คืน
China Eastern Airlines (MU)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2567

มิ.ย.   19-23

ราคาเริ่มต้น 19,990 บาท
WTPT0808 : จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว
จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว
รหัสทัวร์ WTPT0808

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน5คืน
China Eastern Airlines (MU)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2567

มิ.ย.   28-03

ราคาเริ่มต้น 21,990 บาท
WTPT0807 : จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
รหัสทัวร์ WTPT0807

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน5คืน
Lucky Air (8L)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 2567

มิ.ย.   20-25 / 27-02

ก.ค.   04-09 / 11-16 / 16-21 / 27-01

ราคาเริ่มต้น 21,990 บาท
WTPT0790 : คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า (รถไฟความเร็วสูง) ไม่ลงร้านรัฐบาล 5วัน4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย(FD)
คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า (รถไฟความเร็วสูง) ไม่ลงร้านรัฐบาล 5วัน4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย(FD)
รหัสทัวร์ WTPT0790

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน4คืน
Air Asia (FD)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2567

มิ.ย.   22-26 / 27-01

ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท
WTPT0823 : จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก
จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก
รหัสทัวร์ WTPT0823

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน5คืน
Air Asia (FD)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 2567

มิ.ย.   27-02

ก.ค.   04-09

ราคาเริ่มต้น 22,990 บาท
WTPT0869 : Great Wonder ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน
Great Wonder ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน
รหัสทัวร์ WTPT0869

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
Air China (CA)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2567

มิ.ย.   25-29 / 27-01

ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท
WTPT0794 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน 4คืน โดยสายการบิน China Eastern (MU)
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน 4คืน โดยสายการบิน China Eastern (MU)
รหัสทัวร์ WTPT0794

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน4คืน
China Eastern Airlines (MU)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2567

มิ.ย.   22-26 / 28-02

ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท
WTPT0791 : ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)
ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ WTPT0791

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน4คืน
Air Asia (FD)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ส.ค. 2567

มิ.ย.   20-24 / 27-01

ก.ค.   18-22 / 19-23 / 25-29 / 26-30

ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท
WTPT0824 : จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้ ใบไม้เปลี่ยนสี
จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้ ใบไม้เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์ WTPT0824

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน5คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : ก.ย. - ต.ค. 2567

ก.ย.   04-09 / 05-10 / 11-16 / 12-17 / 18-23 / 19-24 / 25-30 / 26-01

ต.ค.   10-15 / 11-16 / 12-17 / 13-18 / 14-19 / 15-20 / 16-21 / 17-22 / 18-23 / 19-24 ...

ราคาเริ่มต้น 23,990 บาท
WTPT0816 : จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร (ไม่ลงร้าน)
จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร (ไม่ลงร้าน)
รหัสทัวร์ WTPT0816

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน5คืน
QINGDAO AIRLINES

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ก.ค. 2567

มิ.ย.   19-24 / 21-26 / 23-28 / 26-01 / 28-03 / 30-05

ก.ค.   05-10 / 07-12 / 10-15 / 12-17 / 14-19 / 17-22 / 19-24 / 21-26 / 24-29 / 26-31 ...

ราคาเริ่มต้น 23,990 บาท
WTPT0793 : เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ดูหมีแพนด้า 6วัน 5คืน โดยสายการบิน China Eastern (MU)
เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ดูหมีแพนด้า 6วัน 5คืน โดยสายการบิน China Eastern (MU)
รหัสทัวร์ WTPT0793

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน5คืน
China Eastern Airlines (MU)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2567

มิ.ย.   21-26 / 28-03

ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท
WTPT0796 : เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ดูหมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Air China (CA)
เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ดูหมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Air China (CA)
รหัสทัวร์ WTPT0796

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน5คืน
Air China (CA)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2567

มิ.ย.   21-26 / 28-03

ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
WTPT0863 : 2 มหานครยิ่งใหญ่ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง รถไฟความเร็วสูง 6วัน4คืน
2 มหานครยิ่งใหญ่ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง รถไฟความเร็วสูง 6วัน4คืน
รหัสทัวร์ WTPT0863

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน4คืน
Air China (CA)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2567

มิ.ย.   22-27

ราคาเริ่มต้น 27,888 บาท