2 มหานครยิ่งใหญ่ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง รถไฟความเร็วสูง 6วัน4คืน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : WTPT0863


รหัสทัวร์
เดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
สถานะ
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ27,888 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,500 บาท