ทัวร์สิงคโปร์

[ ทั้งหมด 1 รายการ ]

WTPT0736 : สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมการแสดง 2 โชว์
สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมการแสดง 2 โชว์
รหัสทัวร์ WTPT0736

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

3วัน2คืน
Singapore Airline (SQ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2567

มิ.ย.   21-23 / 22-24 / 28-30 / 29-01

ราคาเริ่มต้น 15,990 บาท