ทัวร์ไต้หวัน

[ ทั้งหมด 5 รายการ ]

WTPT0850 : Wonderful Time Taiwan ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน
Wonderful Time Taiwan ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์ WTPT0850

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

4วัน3คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : ส.ค. - ต.ค. 2567

ส.ค.   15-18 / 22-25 / 29-01

ก.ย.   05-08

ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท
WTPT0849 : เททั้งใจให้ Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน
เททั้งใจให้ Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน
รหัสทัวร์ WTPT0849

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

4วัน3คืน
Starlux (JX)

ช่วงเดินทาง : ส.ค. - ต.ค. 2567

ส.ค.   02-05 / 23-26

ก.ย.   06-09

ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท
WTPT0847 : CLASSIC TAIWAN ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน
CLASSIC TAIWAN ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์ WTPT0847

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

4วัน3คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2567

มิ.ย.   20-23

ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท
WTPT0589 : Sabai Trip ไต้หวัน อาลีซาน ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว เจิ้งปิน
Sabai Trip ไต้หวัน อาลีซาน ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว เจิ้งปิน
รหัสทัวร์ WTPT0589

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
EVA Air (BR)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2567

มิ.ย.   20-24

ราคาเริ่มต้น 18,811 บาท
WTPT0848 : Touch your heart Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา จีหลง 5วัน4คืน
Touch your heart Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา จีหลง 5วัน4คืน
รหัสทัวร์ WTPT0848

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน4คืน
Starlux (JX)

ช่วงเดินทาง : ก.ค. - ก.ย. 2567

ก.ค.   10-14

ก.ย.   21-25

ราคาเริ่มต้น 20,888 บาท