รวมทัวร์ญี่ปุ่น

[ ทั้งหมด 24 รายการ ]

WTPT0399 : ฟุกุโอกะ ยูฟุอิน ฮากาตะ วัดนันโซอิน
ฟุกุโอกะ ยูฟุอิน ฮากาตะ วัดนันโซอิน
รหัสทัวร์ WTPT0399

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
THAI VIETJET (VZ)

-

-

ราคาเริ่มต้น 21,990 บาท
WTPT0857 : เปิ้นกึ๊ดเติงตั๋วหนา.. บินตรงเชียงใหม่ OSAKA โอซาก้า เกียวโต อามาโนะฮาชิดาเตะ อิเนะ นัมบะยาซากะ 5วัน 3คืน
เปิ้นกึ๊ดเติงตั๋วหนา.. บินตรงเชียงใหม่ OSAKA โอซาก้า เกียวโต อามาโนะฮาชิดาเตะ อิเนะ นัมบะยาซากะ 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์ WTPT0857

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 2567

มิ.ย.   20-24

ก.ค.   20-24

ราคาเริ่มต้น 24,888 บาท
WTPT0397 : ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน ฮากาตะ สวนดอกไม้คูจู
ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน ฮากาตะ สวนดอกไม้คูจู
รหัสทัวร์ WTPT0397

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
THAI VIETJET (VZ)

-

-

ราคาเริ่มต้น 24,990 บาท
WTPT0398 : ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน ฮากาตะ ลาเวนเดอร์
ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน ฮากาตะ ลาเวนเดอร์
รหัสทัวร์ WTPT0398

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
THAI VIETJET (VZ)

-

-

ราคาเริ่มต้น 24,990 บาท
WTPT0841 : Fishing Village OSAKA โอซาก้า เกียวโต อิเนะ อามาโนะฮาชิดาเตะ 5วัน 3คืน
Fishing Village OSAKA โอซาก้า เกียวโต อิเนะ อามาโนะฮาชิดาเตะ 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์ WTPT0841

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
Air Asia X (XJ)

ช่วงเดินทาง : ก.ค. - ต.ค. 2567

ก.ค.   05-09 / 26-30

ส.ค.   02-06 / 16-20

ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท
WTPT0851 : OHAYO FUKUOKA คิวชู คุมาโมโตะ ยูฟูอิน 5วัน 3คืน
OHAYO FUKUOKA คิวชู คุมาโมโตะ ยูฟูอิน 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์ WTPT0851

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
Air Asia (FD)

ช่วงเดินทาง : ก.ค. - ต.ค. 2567

ก.ค.   11-15 / 19-23 / 26-30

ก.ย.   12-16 / 26-30

ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท
WTPT0842 : Popular Heritage OSAKA โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 5วัน 3คืน
Popular Heritage OSAKA โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์ WTPT0842

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
Air Asia X (XJ)

ช่วงเดินทาง : ก.ค. - ต.ค. 2567

ก.ค.   04-08 / 11-15 / 18-22 / 25-29

ส.ค.   15-19 / 22-26 / 29-02

ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท
WTPT0837 : Flower Summer TOKYO FUJI 5วัน3คืน
Flower Summer TOKYO FUJI 5วัน3คืน
รหัสทัวร์ WTPT0837

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
Air Asia X (XJ)

ช่วงเดินทาง : ก.ค. - ส.ค. 2567

ก.ค.   05-09 / 11-15 / 12-16 / 18-22 / 20-24 / 21-25 / 25-29 / 27-31 / 28-01

ส.ค.   13-17 / 15-19 / 16-20 / 22-26 / 23-27 / 29-02 / 29-02 / 30-03

ราคาเริ่มต้น 27,888 บาท
WTPT0836 : Refreshing TOKYO FUJI SHIZUOKA OBUCHI SASABA 5วัน 3คืน
Refreshing TOKYO FUJI SHIZUOKA OBUCHI SASABA 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์ WTPT0836

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
Air Asia X (XJ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2567

มิ.ย.   20-24 / 27-01 / 28-02

ราคาเริ่มต้น 27,888 บาท
WTPT0858 : งามแต้ๆ บินตรงเชียงใหม่ OSAKA นารา เกียวโต ชิราคาวาโกะ นัมบะยาซากะ 6วัน 4คืน
งามแต้ๆ บินตรงเชียงใหม่ OSAKA นารา เกียวโต ชิราคาวาโกะ นัมบะยาซากะ 6วัน 4คืน
รหัสทัวร์ WTPT0858

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน4คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : ก.ค. - ต.ค. 2567

ก.ค.   16-21 / 23-28

ส.ค.   20-25

ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท
WTPT0838 : Explore Journey.. TOKYO FUJI Kamikochi Kawagoe 5วัน 3คืน
Explore Journey.. TOKYO FUJI Kamikochi Kawagoe 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์ WTPT0838

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
Air Asia X (XJ)

ช่วงเดินทาง : ก.ค. - ก.ย. 2567

ก.ค.   03-07 / 10-14 / 17-21 / 19-23 / 24-28 / 26-30 / 29-02

ส.ค.   01-05 / 07-11 / 14-18 / 21-25 / 28-01

ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท
WTPT0835 : Welcome Spring TOKYO FUJI KAMIKOCHI 5วัน3คืน
Welcome Spring TOKYO FUJI KAMIKOCHI 5วัน3คืน
รหัสทัวร์ WTPT0835

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
Air Asia X (XJ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2567

มิ.ย.   19-23 / 21-25 / 26-30

ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท
WTPT0384 : TOKYO พริ้งมอส ยืน1
TOKYO พริ้งมอส ยืน1
รหัสทัวร์ WTPT0384

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
Air Asia (FD)

-

-

ราคาเริ่มต้น 33,999 บาท
WTPT0400 : โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ
โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ
รหัสทัวร์ WTPT0400

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
Peach Air (MM)

-

-

ราคาเริ่มต้น 34,990 บาท
WTPT0844 : Beautiful Lavender HOKKAIDO อาซาฮิคาวะ ฟูราโน่ บิเอะ โอตารุ ซัปโปโร 5วัน3คืน
Beautiful Lavender HOKKAIDO อาซาฮิคาวะ ฟูราโน่ บิเอะ โอตารุ ซัปโปโร 5วัน3คืน
รหัสทัวร์ WTPT0844

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
Air Asia X (XJ)

ช่วงเดินทาง : ก.ค. 2567

ก.ค.   10-14 / 17-21 / 24-28

ราคาเริ่มต้น 35,888 บาท
WTPT0852 : Haven Landmark HAKUBA KAMIKOJI โอซาก้า โตเกียว ฮาคุบะ คามิโคจิ ชิราคาวาโกะ 6วัน 4คืน
Haven Landmark HAKUBA KAMIKOJI โอซาก้า โตเกียว ฮาคุบะ คามิโคจิ ชิราคาวาโกะ 6วัน 4คืน
รหัสทัวร์ WTPT0852

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน4คืน
Air Asia X (XJ)

ช่วงเดินทาง : ก.ย. - ต.ค. 2567

ก.ย.   04-09 / 11-16 / 24-29 / 30-05

ต.ค.   01-06 / 02-07

ราคาเริ่มต้น 36,888 บาท
WTPT0391 : โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ ฟรีเดย์ 1 วัน
โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ ฟรีเดย์ 1 วัน
รหัสทัวร์ WTPT0391

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน4คืน
Peach Air (MM)

-

-

ราคาเริ่มต้น 37,990 บาท
WTPT0845 : Colourful HOKKAIDO โทยะ อาซาฮิคาวะ ฟูราโน่ บิเอะ โอตารุ ซัปโปโร 6วัน4คืน
Colourful HOKKAIDO โทยะ อาซาฮิคาวะ ฟูราโน่ บิเอะ โอตารุ ซัปโปโร 6วัน4คืน
รหัสทัวร์ WTPT0845

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน4คืน
Air Asia X (XJ)

ช่วงเดินทาง : ก.ค. 2567

ก.ค.   13-18 / 20-25

ราคาเริ่มต้น 39,888 บาท
WTPT0839 : Good Value OSAKA โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 7วัน4คืน
Good Value OSAKA โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 7วัน4คืน
รหัสทัวร์ WTPT0839

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

7วัน4คืน
Japan Airlines (JL)

ช่วงเดินทาง : ก.ค. 2567

ก.ค.   17-23 / 24-30

ราคาเริ่มต้น 39,888 บาท
WTPT0840 : Super Kansai+Chubu OSAKA โอซาก้า เกียวโต อิเสะ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า อิเนะ อามาโนะฮาชิดาเตะ7วัน 4คืน
Super Kansai+Chubu OSAKA โอซาก้า เกียวโต อิเสะ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า อิเนะ อามาโนะฮาชิดาเตะ7วัน 4คืน
รหัสทัวร์ WTPT0840

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

7วัน4คืน
Japan Airlines (JL)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2567

มิ.ย.   19-25

ราคาเริ่มต้น 45,888 บาท
WTPT0394 : โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต โกเบ
โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต โกเบ
รหัสทัวร์ WTPT0394

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

7วัน4คืน
Japan Airlines (JL)

-

-

ราคาเริ่มต้น 45,990 บาท
WTPT0378 : OSAKA SNOW WALL
OSAKA SNOW WALL
รหัสทัวร์ WTPT0378

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน4คืน
Air Asia (FD)

-

-

ราคาเริ่มต้น 45,999 บาท
WTPT0395 : AOMORI อะคิตะ ฮิโรซากิ มิซาว่า
AOMORI อะคิตะ ฮิโรซากิ มิซาว่า
รหัสทัวร์ WTPT0395

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน4คืน
Japan Airlines (JL)

-

-

ราคาเริ่มต้น 49,990 บาท
WTPT0843 : Double Magic OSAKA HOKKAIDO โอซาก้า เกียวโต ซัปโปโร โทยะ โอตารุ ฟูราโน่ บิเอะ อาซาฮิคาวะ 8วัน5คืน
Double Magic OSAKA HOKKAIDO โอซาก้า เกียวโต ซัปโปโร โทยะ โอตารุ ฟูราโน่ บิเอะ อาซาฮิคาวะ 8วัน5คืน
รหัสทัวร์ WTPT0843

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Japan Airlines (JL)

ช่วงเดินทาง : ก.ค. 2567

ก.ค.   02-09 / 16-23 / 30-06

ราคาเริ่มต้น 52,888 บาท