How to...ทำยังไงดี เมื่อเครื่องบินดีเลย์

How to...ทำยังไงดี เมื่อเครื่องบินดีเลย์

สวัสดีเพื่อนๆ ชาว The World Trips ทุกท่านนะคะ..เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้หลายๆ ท่านคงจะเห็นข่าวฮอตเกี่ยวกับสายการบินน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเปิดตัวอย่างเฉิดฉายในบ้านเราเกิดกรณีเครื่องบินดีเลย์หนักถึง 6 ชั่วโมง เลยใช่ไหมคะ เหตุการณ์ไฟลท์ดีเลย์เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่คำถามคือ...หากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับตัวเราล่ะ เราจะทำยังไงดี!? วันนี้ The World Trips มีข้อแนะนำดีๆ มาฝากกันค่ะ

ตามภาพข่าวเหล่านี้ 

'โวยสายการบินดัง เที่ยวบินดีเลย์ 6 ชม. ชดใช้แค่ 600 บาท ไร้การชี้แจงผู้โดยสาร'
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/136598

 

'ผู้โดยสารโอด! สายการบินราคาถูกดีเลย์นาน 6 ชั่วโมง'
https://news.thaipbs.or.th/content/298300

 

'หนีไป! ผู้โดยสาย โอด สายการบินราคาถูก เที่ยวบินดีเลย์ 6 ชม.'
https://www.brighttv.co.th/social-news/flight-delay

 

ข่าวเกี่ยวกับ 'ไฟลท์ดีเลย์' เหล่านี้ล้วนเป็นหัวข้อข่าวที่ทำให้นักเดินทางอย่างพวกเราหงุดหงิดหัวใจ และเฝ้าภาวนาให้ไม่ต้องเจอะเจอกับตัวเองใช่ไหมล่ะค่ะ (ซึ่งจริงๆ แล้วกรณีไฟลท์ดีเลย์ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ ล้วนมีมาให้ได้ยินอยู่เรื่อยๆ อย่างสม่ำเสมอ) 

 

สิ่งที่ The World Trips รวบรวมมาฝากเพื่อนๆ ทุกคน 
กรณีที่วันใดวันหนึ่งเราดันก้าวเท้าออกจากบ้านผิดข้าง จับผลัดจับผลูโชคร้ายประสบกับอาการเครื่องบินไฟลท์ดีเลย์บ้าง หรือ ที่ร้ายกว่านั้นคือดันโดนยกเลิกไฟลท์การเดินทางซะเลย!

ขอให้ทุกคนสูดหายใจเข้าลึกๆ สงบจิตสงบใจไว้ แล้วเปิดลิ้งก์นี้เสมือนเป็นคู่มือแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและการเยียวยาจิตใจเบื้องต้นก่อนนะคะ เหล่าผู้ได้รับผลกระทบจากการที่ไฟลท์ดีเลย์จะทำอะไรได้บ้างนั้น มาดูกันเลยค่ะ

 

“HOW TO DEAL WITH CANCELLED OR DELAYED FLIGHT?”

ก่อนอื่น...คนที่จะได้รับสิทธิคุ้มครองกรณีที่ไฟลท์ดีเลย์ หรือ โดนยกเลิกเที่ยวบิน ตามที่กระทรวงคมนาคมกำหนด ต้องเข้าเงื่อนไขตามนี้

 1. ต้องเป็นผู้โดยสารที่เดินทางเส้นทางภายในประเทศ ซึ่งได้สํารองที่นั่งสําหรับเที่ยวบินนั้นและได้ชําระคาบัตรโดยสารแล้ว รวมถึงผู้โดยสารที่เดินทางในโครงการสะสมไมล์ หรือโครงการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่สายการบินจัดขึ้น
 2. ผู้โดยสารต้องมา Check-in ภายในเวลาที่สายการบินระบุไว้ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือภายในเวลาที่ได้รับแจ้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ เอสเอ็มเอส (SMS) เป็นต้น หากสายการบินไม่ได้ ระบุเวลาไว้ให้ถือว่าไม่น้อยกว่า 45 นาที ก่อนเวลา ที่ระบุไว้ในตารางการบินที่ประกาศ หรือเป็นบุคคลที่ถูกสายการบินย้ายโอน (Transfer) จากเที่ยวบินที่ตนสํารองที่นั่งไว้แล้วมายังอีกเที่ยวบินหนึ่งไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
 3. ผลบังคับใช้นี้ สามารถใช้ได้กับสายการบินของไทยและเที่ยวบินภายในประเทศเท่านั้น

 

ในกรณีที่เที่ยวบินเกิดการล่าช้านานๆ เราสามารถเรียกร้องกับสายการบินได้ในกรณีต่อไปนี้

1. กรณีเที่ยวบินล่าช้าเกินกว่า 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง

    1.1) ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับการดูแลเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ตามความเหมาะสมกับระยะเวลารอขึ้นเครื่องจากสายการบินผู้ให้บริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

    1.2) ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับอุปกรณเพื่อการสื่อสาร สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการใดๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เป็นต้น ตามความจําเป็นและเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

    1.3) ถ้าผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางต่อไป ผู้โดยสารมีสิทธิรับเงินคืนค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บเต็มจำนวน ซึ่งผู้โดยสารได้ชำระไปสำหรับการเดินทางหรือเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้เดินทางตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่หากสายการบินประสงค์จะคืนเป็น Travel Voucher หรือสิ่งอื่นแทนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อนแล้วเท่านั้น

 

2. กรณีเที่ยวบินล่าช้าเกินกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง

    2.1) ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับการดูแลเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ตามความเหมาะสมกับระยะเวลารอขึ้นเครื่องจากสายการบินผู้ให้บริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

    2.2) ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับอุปกรณเพื่อการสื่อสาร สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการใดๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เป็นต้น ตามความจําเป็นและเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

    2.3) ผู้โดยสารมีสิทธิเลือกระหว่าง

        - รับเงินคืน : หากไม่ประสงค์จะเดินทางต่อไป ผู้โดยสารมีสิทธิรับเงินคืนค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บเต็มจำนวน ซึ่งผู้โดยสารได้ชำระไปสำหรับการเดินทางหรือเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้เดินทางตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่หากสายการบินประสงค์จะคืนเป็น Travel Voucher หรือสิ่งอื่นแทนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อนแล้วเท่านั้น

        - เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน : กรณีที่ผู้โดยสารยังต้องการเดินทางต่อ ทางสายการบินต้องดำเนินเรื่องเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือไปยังจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียงกับจุดหมายปลายทางเดิมโดยเร็วที่สุดภายในวันเดียวกัน วันถัดไป หรือวันอื่นตามความสมัครใจของผู้โดยสาร (**ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้โดยสารและที่นั่งว่างซึ่งสายการบินสามารถจะจัดให้ได้ โดยสายการบินไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ แต่หากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินนั้นมีค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นที่ต่ำกว่าจำนวนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใด ที่ผู้โดยสารได้ชำระแล้ว สายการบินต้องชำระเงินส่วนต่างคืนให้กับผู้โดยสารตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด)

 

3. กรณีเที่ยวบินล่าช้าเกินกว่า 5 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง

    3.1) ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับการดูแลเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ตามความเหมาะสมกับระยะเวลารอขึ้นเครื่องจากสายการบินผู้ให้บริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

    3.2) ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับอุปกรณเพื่อการสื่อสาร สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการใดๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เป็นต้น ตามความจําเป็นและเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

    3.3) ผู้โดยสารมีสิทธิเลือกระหว่าง

        - รับเงินคืน : หากไม่ประสงค์จะเดินทางต่อไป ผู้โดยสารมีสิทธิรับเงินคืนค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บเต็มจำนวน ซึ่งผู้โดยสารได้ชำระไปสำหรับการเดินทางหรือเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้เดินทางตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่หากสายการบินประสงค์จะคืนเป็น Travel Voucher หรือสิ่งอื่นแทนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อนแล้วเท่านั้น

        - เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน : กรณีที่ผู้โดยสารยังต้องการเดินทางต่อ ทางสายการบินต้องดำเนินเรื่องเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือไปยังจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียงกับจุดหมายปลายทางเดิมโดยเร็วที่สุดภายในวันเดียวกัน วันถัดไป หรือวันอื่นตามความสมัครใจของผู้โดยสาร (**ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้โดยสารและที่นั่งว่างซึ่งสายการบินสามารถจะจัดให้ได้ โดยสายการบินไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ แต่หากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินนั้นมีค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นที่ต่ำกว่าจำนวนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใด ที่ผู้โดยสารได้ชำระแล้ว สายการบินต้องชำระเงินส่วนต่างคืนให้กับผู้โดยสารตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด)

    3.4) สายการบินต้องชำระค่าชดเชยเป็นเงินสดจำนวน 600 บาท แก่ผู้โดยสารทันที ก่อนที่ผู้โดยสารจะออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง เว้นแต่ สายการบินพิสูจน์ได้ว่าการล่าช้าของเที่ยวบินนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน เช่น สถานการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อการบิน การรักษาความปลอดภัย เหตุการณ์ใดๆ ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยในการทำการบินของท่าอากาศยานและผู้โดยสาร ตลอดจนการนัดหยุดงานหรือการกระทำใดๆ ของพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของสายการบิน ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบินของสายการบิน (ในกรณีที่สายการบินประสงค์จะชำระเป็น Travel Voucher หรือสิ่งอื่นทดแทนค่าชดเชยเงินสด 600 บาท ต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อนแล้วเท่านั้น)

 

4. กรณีเที่ยวบินล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมง ผู้โดยสารสามารถเรียกร้องการชดเชยได้เทียบเท่ากับการยกเลิกเที่ยวบิน หรือ การถูกปฏิเสธการขนส่ง ของสายการบิน

    กรณีเที่ยวบินล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมง หรือ การยกเลิกเที่ยวบิน หรือ การถูกปฏิเสธการขนส่ง ผู้โดยสารสามารถเรียกร้องการชดเชยจากสายการบินได้ดังนี้ 

    4.1) ผู้โดยสารมีสิทธิเลือกระหว่าง

        - รับเงินคืน : หากไม่ประสงค์จะเดินทางต่อไป ผู้โดยสารมีสิทธิรับเงินคืนค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บเต็มจำนวน ซึ่งผู้โดยสารได้ชำระไปสำหรับการเดินทางหรือเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้เดินทางตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่หากสายการบินประสงค์จะคืนเป็น Travel Voucher หรือสิ่งอื่นแทนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อนแล้วเท่านั้น

        - เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน : กรณีที่ผู้โดยสารยังต้องการเดินทางต่อ ทางสายการบินต้องดำเนินเรื่องเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือไปยังจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียงกับจุดหมายปลายทางเดิมโดยเร็วที่สุดภายในวันเดียวกัน วันถัดไป หรือวันอื่นตามความสมัครใจของผู้โดยสาร 

           (**ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้โดยสารและที่นั่งว่างซึ่งสายการบินสามารถจะจัดให้ได้ โดยสายการบินไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ แต่หากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินนั้นมีค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นที่ต่ำกว่าจำนวนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใด ที่ผู้โดยสารได้ชำระแล้ว สายการบินต้องชำระเงินส่วนต่างคืนให้กับผู้โดยสารตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด) 

           ในกรณีที่สายการบินเสนอเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังสนามบินอื่นที่ใกล้เคียงกับจุดหมายปลายทางเดิม สายการบินจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากสนามบินใหม่ไปยังสนามบินที่เป็นจุดหมายปลายทางเดิมให้แก่ผู้โดยสารด้วย

        - เลือกเดินทางโดยขนส่งทางอื่นที่เหมาะสม เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุ : กรณีที่ผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ะบุในบัตรโดยสาร โดยเลือกขนส่งทางอื่น เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุหรือจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียงกับจุดหมายเดิม สายการบินต้องทำตามความประสงค์ของผู้โดยสารโดยเร็วที่สุด โดยผู้โดยสารต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใดๆ แต่หากค่าเดินทางโดยการขนส่งทางอื่นต่ำกว่าจำนวนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่ผู้โดยสารได้ชำระไว้ สายการบินต้องชำระเงินส่วนต่างคืนให้กับผู้โดยสารตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

   4.2) ผู้โดยสารต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติม ดังนี้

          4.2.1) ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับการดูแลเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ตามความเหมาะสมกับระยะเวลารอขึ้นเครื่องจากสายการบินผู้ให้บริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

          4.2.2) ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับอุปกรณเพื่อการสื่อสาร สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการใดๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เป็นต้น ตามความจําเป็นและเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

          4.2.3) ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับที่พักแรมตั้งแต่ 1 คืนขึ้นไป ตามความจำเป็นและเหมาะสมในการจัดการขนส่งระหว่างสนามบินและที่พักแรม ในกรณีที่เที่ยวบินใหม่ที่มีกำหนดเวลาออกเดินทางล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามตารางการบินเดิมเกินกว่า 1 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

          4.2.4) สายการบินต้องชำระค่าชดเชยเป็นเงินสดจำนวน 1,200 บาท แก่ผู้โดยสารทันที ก่อนที่ผู้โดยสารจะออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง เว้นแต่สายการบินพิสูจน์ได้ว่า

                    - สายการบินได้แจ้งข่าวการยกเลิกเที่ยวบินและรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกในการเดินทางอื่นๆ ให้แก่ผู้โดยสารทราบก่อนกำหนดวันเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน

                    - สายการบินได้แจ้งข่าวการยกเลิกเที่ยวบินแก่ผู้โดยสารทราบก่อนกำหนดวันเวลาเดินทางไม่ถึง 3 วัน ในกรณีที่เที่ยวบินใหม่ที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะออกเดินทางก่อนหรือหลังกำหนดวันเวลาเดิม และไปถึงจุดหมายปลายทางที่ระบุในบัตรโดยสารโดยเร็ว หรือช้ากว่ากำหนดวันเวลาเดิมไม่เกิน 3 ชั่วโมง

                    - การยกเลิกเที่ยวบินนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของสายการบิน เช่น สถานการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อการบิน การรักษาความปลอดภัย เหตุการณ์ใดๆ ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยในการทำการบินของท่าอากาศยานและผู้โดยสาร ตลอดจนการนัดหยุดงานหรือการกระทำใดๆ ของพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของสายการบิน ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบินของสายการบิน (ในกรณีที่สายการบินประสงค์จะชำระเป็น Travel Voucher หรือสิ่งอื่นทดแทนค่าชดเชยเงินสด 1,200 บาท ต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อนแล้วเท่านั้น)

 

วิธีการรับชำระเงินคืนค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม หรือเงินส่วนต่างจากสายการบิน

 1. ผู้โดยสารต้องกรอกใบแสดงความจำนงการขอคืนค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใด หรือเงินส่วนต่าง : สามารถรับได้ที่ ท่าอากาศยาน บริเวณอาคารผู้โดยสาร / สำนักงานใหญ่ของสายการบิน / สำนักงานสาขาของสายการบิน / เว็บไซต์ของสายการบิน 

  โดยผู้โดยสารต้องระบุ
  1.1) วัน เวลา และเที่ยวบินที่สายการบินปฏิเสธการขนส่ง ยกเลิกเที่ยวบิน หรือทำการบินล่าช้า (กรุณาเก็บตั๋วเครื่องบิน / E-ticket ไว้แนบเรื่อง)
  1.2) วิธีการชำระค่าโดยสาร (เงินสด / บัตรเครดิต) ยอดชำระค่าโดยสาร (ใบเสร็จค่าตั๋วเครื่องบินและค่าธรรมเนียมอื่นๆ)
  1.3) ที่อยู่และช่องทางที่สามารถติดต่อได้
  1.4) ช่องทางการรับเงินคืน (เงินสด / โอนผ่านบัญชีธนาคาร / เช็คธนาคาร)

 

2. สายการบินจะต้องทำการคืนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่น หรือเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารด้วยวิธีการที่ผู้โดยสารเลือก ภายในระยะเวลาที่นับจากวันที่สายการบินได้รับแบบฟอร์มแสดงความจำนงและเอกสารที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว

         2.1) กรณีที่ผู้โดยสารซื้อบัตรโดยสารเป็นเงินสด : ผู้โดยสารจะต้องได้รับเงินคืนภายใน 7 วัน

         2.2) กรณีที่ผู้โดยสารซื้อบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิต : ผู้โดยสารจะต้องได้รับเงินคืนภายใน 45 วัน

 

**กรณีที่ผู้เดินทางจองตั๋วเครื่องบินผ่านเอเจ้นตัวแทน ต้องรวบรวม E-ticket / Boarding pass / ใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ทางเอเจ้นใช้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการเช่นกัน

 

กรณีที่ไม่ได้รับการชดเชยตามที่ระบุข้างต้น

         ผู้โดยสารสามารถร้องเรียนสายการบินที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจากกระทรวงคมนาคมตามรายละเอียดที่พูดถึงด้านบนได้โดย ส่งเรื่องร้องเรียนไปที่ 

- กรมการบินพลเรือน เลขที่ 71 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 • สายด่วน: 1111
 • โทรศัพท์: 02-286-3775 (ตามเวลาราชการ)
 • Fax: 02-287-3373
 • E-mail: [email protected]

 

 

Credit: ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทย ในเส้นทางบินประจําภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓