ทัวร์จอร์เจีย

[ ทั้งหมด 8 รายการ ]

WTPT0458 : จอร์เจีย บาทูมี่ คูไตซี คาซเบกี้ กูดาอูรี มิสทเคต้า ทบิลิซี่ (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่)
จอร์เจีย บาทูมี่ คูไตซี คาซเบกี้ กูดาอูรี มิสทเคต้า ทบิลิซี่ (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่)
รหัสทัวร์ WTPT0458

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน6คืน
Turkish Airlines (TK)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2566

มิ.ย.   14-21 / 16-23 / 18-25 / 20-27 / 23-30 / 28-05 / 30-07

ราคาเริ่มต้น 49,990 บาท
WTPT0451 : จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ (เข้าออก ทบิลิซี่) - พักคาซเบกี้ 1 คืน (EP.2)
จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ (เข้าออก ทบิลิซี่) - พักคาซเบกี้ 1 คืน (EP.2)
รหัสทัวร์ WTPT0451

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน6คืน
Gulf Air (GF)

ช่วงเดินทาง : ก.ย. - ต.ค. 2566

ก.ย.   08-15 / 15-22 / 29-06

ต.ค.   06-13 / 13-20 / 20-27

ราคาเริ่มต้น 49,990 บาท
WTPT0453 : จอร์เจีย ทบิลิซี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า คูไตซี บาทูมี่ (เข้าทบิลิซี่-ออกบาทูมี่)
จอร์เจีย ทบิลิซี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า คูไตซี บาทูมี่ (เข้าทบิลิซี่-ออกบาทูมี่)
รหัสทัวร์ WTPT0453

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Turkish Airlines (TK)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2566

มิ.ย.   24-01

ราคาเริ่มต้น 51,990 บาท
WTPT0313 : บาทูมี่ คูไตซี คาซเบกี้ กูดาอูรี มิสทเคต้า ทบิลิซี่ (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่)
บาทูมี่ คูไตซี คาซเบกี้ กูดาอูรี มิสทเคต้า ทบิลิซี่ (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่)
รหัสทัวร์ WTPT0313

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน6คืน
Turkish Airlines (TK)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2566

มิ.ย.   06-13 / 09-16 / 13-20 / 14-21 / 16-23 / 18-25 / 20-27 / 21-28 / 23-30 / 28-05 ...

ราคาเริ่มต้น 53,990 บาท
WTPT0452 : จอร์เจีย บาทูมี คูไตซี กูดาอูรี มิทสเคต้า ทบิลิซี่ (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่)
จอร์เจีย บาทูมี คูไตซี กูดาอูรี มิทสเคต้า ทบิลิซี่ (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่)
รหัสทัวร์ WTPT0452

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Turkish Airlines (TK)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2566

มิ.ย.   08-15 / 15-22 / 19-26

ราคาเริ่มต้น 54,990 บาท
WTPT0192 : จอร์เจีย บาทูมี คูไตซี กูดาอูรี มิทสเคต้า ทบิลิซี่ (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่)
จอร์เจีย บาทูมี คูไตซี กูดาอูรี มิทสเคต้า ทบิลิซี่ (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่)
รหัสทัวร์ WTPT0192

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Turkish Airlines (TK)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2566

มิ.ย.   08-15 / 15-22 / 19-26

ราคาเริ่มต้น 54,990 บาท
WTPT0370 : GRAND GEORGIA WONDERFUL TIME
GRAND GEORGIA WONDERFUL TIME
รหัสทัวร์ WTPT0370

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Turkish Airlines (TK)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2566

มิ.ย.   10-17

ราคาเริ่มต้น 54,999 บาท
WTPT0371 : GRAND GEORGIA BEAUTIFUL MOMENT
GRAND GEORGIA BEAUTIFUL MOMENT
รหัสทัวร์ WTPT0371

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Turkish Airlines (TK)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2566

มิ.ย.   14-21 / 25-02

ราคาเริ่มต้น 54,999 บาท