ทัวร์จอร์เจีย

[ ทั้งหมด 4 รายการ ]

WTPT0512 : INDIA-GEORGIA 8D5N BY 6E
INDIA-GEORGIA 8D5N BY 6E
รหัสทัวร์ WTPT0512

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน6คืน
Indigo Airlines (6E)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   29-05

ราคาเริ่มต้น 59,999 บาท
WTPT0544 : GRAND GEORGIA NEW YEAR 2024 BY TK 8D5N
GRAND GEORGIA NEW YEAR 2024 BY TK 8D5N
รหัสทัวร์ WTPT0544

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Turkish Airlines (TK)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   26-02 / 27-03 / 31-07

ราคาเริ่มต้น 64,999 บาท
WTPT0499 : GRAND GEORGIA NEW YEAR
GRAND GEORGIA NEW YEAR
รหัสทัวร์ WTPT0499

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Turkish Airlines (TK)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   26-02 / 27-03 / 31-07

ราคาเริ่มต้น 64,999 บาท
WTPT0599 : จอร์เจีย-ทบิลิซี-คาซเบกี 8วัน5คืน (พักคาซเบกี MOUNTAIN VIEW)
จอร์เจีย-ทบิลิซี-คาซเบกี 8วัน5คืน (พักคาซเบกี MOUNTAIN VIEW)
รหัสทัวร์ WTPT0599

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : มี.ค. - เม.ย. 2567

มี.ค.   13-20

เม.ย.   03-10 / 13-20 / 27-04

ราคาเริ่มต้น 69,999 บาท