ทัวร์จีน

[ ทั้งหมด 14 รายการ ]

WTPT0856 : ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน
ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน
รหัสทัวร์ WTPT0856

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน4คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : ก.ค. - ส.ค. 2567

ก.ค.   17-21

ส.ค.   04-08 / 07-11 / 11-15 / 18-22 / 21-25 / 25-29

ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท
WTPT0855 : ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน
ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน
รหัสทัวร์ WTPT0855

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน4คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : ส.ค. 2567

ส.ค.   26-30 / 31-04

ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท
WTPT0800 : จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)
จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)
รหัสทัวร์ WTPT0800

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน5คืน
QINGDAO AIRLINES

ช่วงเดินทาง : ก.ค. - ส.ค. 2567

ก.ค.   17-22 / 19-24 / 21-26 / 24-29 / 26-31 / 28-02 / 31-05

ส.ค.   02-07 / 04-09 / 07-12 / 09-14 / 11-16 / 14-19 / 16-21 / 18-23 / 21-26 / 23-28 ...

ราคาเริ่มต้น 15,990 บาท
WTPT0854 : จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจี้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน
จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจี้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน
รหัสทัวร์ WTPT0854

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน4คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : ก.ค. - ส.ค. 2567

ก.ค.   19-23 / 26-30

ส.ค.   02-06 / 09-13 / 16-20 / 23-27 / 30-03

ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท
WTPT0859 : Great Ancient Of China จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน (ทัวร์ไม่ลงร้านช้อป)
Great Ancient Of China จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน (ทัวร์ไม่ลงร้านช้อป)
รหัสทัวร์ WTPT0859

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน4คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : ส.ค. 2567

ส.ค.   22-26 / 27-31 / 29-02

ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท
WTPT0870 : ตะลุยสวนสนุก! เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 4วัน3คืน
ตะลุยสวนสนุก! เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 4วัน3คืน
รหัสทัวร์ WTPT0870

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

4วัน3คืน
Shanghai Airlines (FM)

ช่วงเดินทาง : ก.ย. - ต.ค. 2567

ก.ย.   05-08 / 20-23

ต.ค.   24-27

ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท
WTPT0862 : ฉางซา หุบเขาเทวดา วั้งเซี่ยนกู่ อู้หยวน เขาหลิงซาน 5วัน4คืน
ฉางซา หุบเขาเทวดา วั้งเซี่ยนกู่ อู้หยวน เขาหลิงซาน 5วัน4คืน
รหัสทัวร์ WTPT0862

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน4คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : ก.ค. - ส.ค. 2567

ก.ค.   21-25 / 31-04

ส.ค.   14-18 / 28-01

ราคาเริ่มต้น 20,888 บาท
WTPT0804 : จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก
จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก
รหัสทัวร์ WTPT0804

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน5คืน
LUCKY AIR

ช่วงเดินทาง : ก.ย. - ต.ค. 2567

ก.ย.   05-10 / 12-17 / 19-24

ต.ค.   10-15 / 12-17 / 13-18 / 15-20 / 17-22 / 19-24 / 24-29 / 26-31

ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท
WTPT0807 : จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
รหัสทัวร์ WTPT0807

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน5คืน
Lucky Air (8L)

ช่วงเดินทาง : ก.ค. - ต.ค. 2567

ก.ค.   16-21 / 27-01

ส.ค.   29-03

ราคาเริ่มต้น 21,990 บาท
WTPT0823 : จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก
จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก
รหัสทัวร์ WTPT0823

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน5คืน
Air Asia (FD)

ช่วงเดินทาง : ส.ค. - ต.ค. 2567

ส.ค.   22-27 / 29-03

ก.ย.   05-10 / 12-17

ราคาเริ่มต้น 22,990 บาท
WTPT0803 : จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้
จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้
รหัสทัวร์ WTPT0803

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน5คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : ก.ค. - ส.ค. 2567

ก.ค.   18-23 / 19-24 / 25-30 / 26-31

ส.ค.   08-13 / 22-27

ราคาเริ่มต้น 22,990 บาท
WTPT0824 : จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้ ใบไม้เปลี่ยนสี
จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้ ใบไม้เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์ WTPT0824

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน5คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : ก.ย. - ต.ค. 2567

ก.ย.   04-09 / 05-10 / 11-16 / 12-17 / 18-23 / 19-24 / 25-30 / 26-01

ต.ค.   10-15 / 11-16 / 12-17 / 13-18 / 14-19 / 15-20 / 16-21 / 17-22 / 18-23 / 19-24 ...

ราคาเริ่มต้น 23,990 บาท
WTPT0816 : จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร (ไม่ลงร้าน)
จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร (ไม่ลงร้าน)
รหัสทัวร์ WTPT0816

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน5คืน
QINGDAO AIRLINES

ช่วงเดินทาง : ก.ค. - ส.ค. 2567

ก.ค.   17-22 / 19-24 / 21-26 / 24-29 / 26-31 / 28-02 / 31-05

ส.ค.   02-07 / 04-09 / 07-12 / 09-14 / 11-16 / 14-19 / 16-21 / 18-23 / 21-26 / 23-28 ...

ราคาเริ่มต้น 23,990 บาท
WTPT0791 : ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)
ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ WTPT0791

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน4คืน
Air Asia (FD)

ช่วงเดินทาง : ก.ค. - ส.ค. 2567

ก.ค.   18-22 / 19-23 / 25-29 / 26-30

ส.ค.   09-13

ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท