ทัวร์ยุโรป

[ ทั้งหมด 55 รายการ ]

WTPT0551 : ITALY BEAUTIFUL MOMENT 7D4N BY EY
ITALY BEAUTIFUL MOMENT 7D4N BY EY
รหัสทัวร์ WTPT0551

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

7วัน4คืน
Etihad Airways (EY)

ช่วงเดินทาง : ก.พ. - เม.ย. 2567

ก.พ.   26-03

เม.ย.   08-14

ราคาเริ่มต้น 59,999 บาท
WTPT0548 :  FRANCE MONT SAINT MICHEL 7D4N BY EY (JAN-APR 2024)
FRANCE MONT SAINT MICHEL 7D4N BY EY (JAN-APR 2024)
รหัสทัวร์ WTPT0548

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

7วัน4คืน
Etihad Airways (EY)

ช่วงเดินทาง : ม.ค. - เม.ย. 2567

ม.ค.   30-05

เม.ย.   16-22

ราคาเริ่มต้น 61,999 บาท
WTPT0550 : ITALY MAGICAL WINTER 7D4N BY EY
ITALY MAGICAL WINTER 7D4N BY EY
รหัสทัวร์ WTPT0550

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

7วัน4คืน
Etihad Airways (EY)

ช่วงเดินทาง : เม.ย. 2567

เม.ย.   03-09 / 15-21 / 20-26 / 26-04

ราคาเริ่มต้น 65,999 บาท
WTPT0676 : CLASSIC EUROPE ITALY SWISS FRANCE เที่ยว..อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน5คืน
CLASSIC EUROPE ITALY SWISS FRANCE เที่ยว..อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน5คืน
รหัสทัวร์ WTPT0676

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Etihad Airways (EY)

ช่วงเดินทาง : ก.พ. - มี.ค. 2567

ก.พ.   01-08

มี.ค.   03-10

ราคาเริ่มต้น 67,888 บาท
WTPT0563 : จุงเฟรา หอไอเฟล ไม่ว่าจะสูงแค่ไหนจะไปให้ถึง อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
จุงเฟรา หอไอเฟล ไม่ว่าจะสูงแค่ไหนจะไปให้ถึง อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
รหัสทัวร์ WTPT0563

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

7วัน4คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : มี.ค. - เม.ย. 2567

มี.ค.   14-20

เม.ย.   25-01 / 30-06

ราคาเริ่มต้น 68,888 บาท
WTPT0594 : CINQUE TERRE AND DOLOMITES อิตาลี
CINQUE TERRE AND DOLOMITES อิตาลี
รหัสทัวร์ WTPT0594

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Gulf Air (GF)

ช่วงเดินทาง : เม.ย. - พ.ค. 2567

เม.ย.   05-12 / 12-19

พ.ค.   10-17

ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
WTPT0414 : ฝรั่งเศส ปารีส มองเเซงต์มิเชล รูอ็องซ์
ฝรั่งเศส ปารีส มองเเซงต์มิเชล รูอ็องซ์
รหัสทัวร์ WTPT0414

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

7วัน4คืน
Singapore Airline (SQ)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   28-03

ราคาเริ่มต้น 69,990 บาท
WTPT0599 : จอร์เจีย-ทบิลิซี-คาซเบกี 8วัน5คืน (พักคาซเบกี MOUNTAIN VIEW)
จอร์เจีย-ทบิลิซี-คาซเบกี 8วัน5คืน (พักคาซเบกี MOUNTAIN VIEW)
รหัสทัวร์ WTPT0599

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : มี.ค. - เม.ย. 2567

มี.ค.   13-20

เม.ย.   03-10 / 13-20 / 27-04

ราคาเริ่มต้น 69,999 บาท
WTPT0556 : GOLDEN ROUTE ITALY SWISS FRANCE 8D5N BY SQ
GOLDEN ROUTE ITALY SWISS FRANCE 8D5N BY SQ
รหัสทัวร์ WTPT0556

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Singapore Airline (SQ)

ช่วงเดินทาง : ก.พ. - มี.ค. 2567

ก.พ.   20-27

มี.ค.   11-18

ราคาเริ่มต้น 69,999 บาท
WTPT0552 : MONO ITALY DOLOMITES WONDER TRIP 8D5N BY EK
MONO ITALY DOLOMITES WONDER TRIP 8D5N BY EK
รหัสทัวร์ WTPT0552

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : ก.พ. - เม.ย. 2567

ก.พ.   22-29

มี.ค.   14-21

ราคาเริ่มต้น 69,999 บาท
WTPT0566 : EAST EUROPE WINTER ROMANCE 9D6N BY EY 2024
EAST EUROPE WINTER ROMANCE 9D6N BY EY 2024
รหัสทัวร์ WTPT0566

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

9วัน6คืน
Etihad Airways (EY)

ช่วงเดินทาง : ม.ค. - เม.ย. 2567

ม.ค.   25-02 / 27-04

ก.พ.   09-17 / 27-06

ราคาเริ่มต้น 74,999 บาท
WTPT0547 : BEAUTIFUL GOLDEN ROUTE FRANCE SWISS ITALY8D5N BY EY 2024
BEAUTIFUL GOLDEN ROUTE FRANCE SWISS ITALY8D5N BY EY 2024
รหัสทัวร์ WTPT0547

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Etihad Airways (EY)

ช่วงเดินทาง : ก.พ. - เม.ย. 2567

ก.พ.   27-05

มี.ค.   06-13

ราคาเริ่มต้น 74,999 บาท
WTPT0678 : Journey Europe.. ITALY SWISS FRANCE เที่ยวยุโรป 3 ประเทศในฝัน... อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน
Journey Europe.. ITALY SWISS FRANCE เที่ยวยุโรป 3 ประเทศในฝัน... อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน
รหัสทัวร์ WTPT0678

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

9วัน6คืน
Etihad Airways (EY)

ช่วงเดินทาง : ก.พ. 2567

ก.พ.   05-13

ราคาเริ่มต้น 77,888 บาท
WTPT0677 : The journey of Europe อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8วัน 6คืน
The journey of Europe อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8วัน 6คืน
รหัสทัวร์ WTPT0677

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน6คืน
Oman Air (WY)

ช่วงเดินทาง : ก.พ. - มี.ค. 2567

ก.พ.   02-09 / 16-23

มี.ค.   01-08

ราคาเริ่มต้น 77,888 บาท
WTPT0441 : อิตาลี สวิตเซอร์เเลนด์ ฝรั่งเศส มิลาน โคโม อินเทอลาเก้น จุงเฟรา ปารีส
อิตาลี สวิตเซอร์เเลนด์ ฝรั่งเศส มิลาน โคโม อินเทอลาเก้น จุงเฟรา ปารีส
รหัสทัวร์ WTPT0441

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Singapore Airline (SQ)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   13-20

ราคาเริ่มต้น 77,990 บาท
WTPT0679 : Winter Classic Europe Italy Swiss France มิลาน โคโม่ ลูเซิร์น ทิตลิส ปารีส แวร์ซาย 8วัน 5คืน
Winter Classic Europe Italy Swiss France มิลาน โคโม่ ลูเซิร์น ทิตลิส ปารีส แวร์ซาย 8วัน 5คืน
รหัสทัวร์ WTPT0679

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Qatar Airways (QR)

ช่วงเดินทาง : ก.พ. - มี.ค. 2567

ก.พ.   21-28

มี.ค.   05-12 / 13-20

ราคาเริ่มต้น 79,888 บาท
WTPT0675 : Winter Romance Italy Switzerland France เที่ยว... อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน6คืน
Winter Romance Italy Switzerland France เที่ยว... อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน6คืน
รหัสทัวร์ WTPT0675

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

9วัน6คืน
Qatar Airways (QR)

ช่วงเดินทาง : ม.ค. - ก.พ. 2567

ม.ค.   15-23 / 21-29

ก.พ.   19-27

ราคาเริ่มต้น 79,888 บาท
WTPT0575 : SWITZERLAND TITLIS RIGI 7D5N BY WY 2024
SWITZERLAND TITLIS RIGI 7D5N BY WY 2024
รหัสทัวร์ WTPT0575

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

7วัน5คืน
Oman Air (WY)

ช่วงเดินทาง : ก.พ. - มี.ค. 2567

ก.พ.   14-20

มี.ค.   06-12

ราคาเริ่มต้น 79,999 บาท
WTPT0569 : THE WINTER MONO SWITZERLAND 8D5N BY SQ
THE WINTER MONO SWITZERLAND 8D5N BY SQ
รหัสทัวร์ WTPT0569

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Singapore Airline (SQ)

ช่วงเดินทาง : มี.ค. 2567

มี.ค.   18-25

ราคาเริ่มต้น 81,999 บาท
WTPT0562 : ปารีส ดอกไม้และกังหัน ... ฉันรักเธอ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
ปารีส ดอกไม้และกังหัน ... ฉันรักเธอ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
รหัสทัวร์ WTPT0562

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

9วัน6คืน
Thai Airways (TG)

ช่วงเดินทาง : มี.ค. - พ.ค. 2567

มี.ค.   29-06

เม.ย.   07-15 / 12-20

ราคาเริ่มต้น 82,888 บาท
WTPT0572 : I AM EASTERN EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก 9 วัน 6 คืน
I AM EASTERN EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ WTPT0572

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

9วัน6คืน
Austrian Airlines (OS)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   29-06

ราคาเริ่มต้น 83,900 บาท
WTPT0570 : THE WINTER SWITZERLAND IN DREAM 8D5N BY EY
THE WINTER SWITZERLAND IN DREAM 8D5N BY EY
รหัสทัวร์ WTPT0570

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Etihad Airways (EY)

ช่วงเดินทาง : ม.ค. - เม.ย. 2567

ม.ค.   24-31 / 31-07

ก.พ.   02-09

ราคาเริ่มต้น 83,999 บาท
WTPT0561 : Lindt Chocolate and Titlis อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
Lindt Chocolate and Titlis อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
รหัสทัวร์ WTPT0561

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   27-03

ราคาเริ่มต้น 84,900 บาท
WTPT0356 : สเปน โปรตุเกส 8 วัน
สเปน โปรตุเกส 8 วัน
รหัสทัวร์ WTPT0356

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน6คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   10-17

ราคาเริ่มต้น 85,900 บาท
WTPT0598 : BLOOMING BENELUX NETHERLANDS BELGIUM LUXEMBOURG FRANCE 8D5N
BLOOMING BENELUX NETHERLANDS BELGIUM LUXEMBOURG FRANCE 8D5N
รหัสทัวร์ WTPT0598

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : มี.ค. - เม.ย. 2567

มี.ค.   23-30 / 29-05

เม.ย.   09-16 / 11-18 / 13-20 / 25-02 / 30-07

ราคาเริ่มต้น 85,999 บาท
WTPT0560 : ZUGSPITZE AND DOLOMITES เยอรมนี - ออสเตรีย - อิตาลี
ZUGSPITZE AND DOLOMITES เยอรมนี - ออสเตรีย - อิตาลี
รหัสทัวร์ WTPT0560

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

9วัน6คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   27-04

ราคาเริ่มต้น 88,900 บาท
WTPT0438 : สวิตเซอร์เเลนด์ ออสเตรีย เซ็ก เยอรมัน
สวิตเซอร์เเลนด์ ออสเตรีย เซ็ก เยอรมัน
รหัสทัวร์ WTPT0438

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Singapore Airline (SQ)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   27-03

ราคาเริ่มต้น 89,990 บาท
WTPT0597 : CLASSIC EAST EUROPE 9D6N FEB-MAY24
CLASSIC EAST EUROPE 9D6N FEB-MAY24
รหัสทัวร์ WTPT0597

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

9วัน6คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : ก.พ. - เม.ย. 2567

ก.พ.   14-22

มี.ค.   22-30

ราคาเริ่มต้น 89,999 บาท
WTPT0574 : SWITZERLAND JUNGFRAU GLACIER3000 8D5N BY EK
SWITZERLAND JUNGFRAU GLACIER3000 8D5N BY EK
รหัสทัวร์ WTPT0574

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : มี.ค. 2567

มี.ค.   05-12 / 19-26

ราคาเริ่มต้น 94,999 บาท
WTPT0596 : เยอรมนี เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9วัน 6คืน
เยอรมนี เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9วัน 6คืน
รหัสทัวร์ WTPT0596

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

9วัน6คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   25-02 / 29-06

ราคาเริ่มต้น 99,999 บาท
WTPT0611 : LOVELY SCANDINAVIA 8D5N คุ้มสุด ลดจัดหนัก
LOVELY SCANDINAVIA 8D5N คุ้มสุด ลดจัดหนัก
รหัสทัวร์ WTPT0611

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   27-03

ราคาเริ่มต้น 109,999 บาท
WTPT0606 : LOVELY SWITZERLAND ZURICH MONTREUX VEVEY ZERMATT GSTAAD BERN INTERLAKEN LUZERN 8D5N
LOVELY SWITZERLAND ZURICH MONTREUX VEVEY ZERMATT GSTAAD BERN INTERLAKEN LUZERN 8D5N
รหัสทัวร์ WTPT0606

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   26-02 / 28-04

ราคาเริ่มต้น 109,999 บาท
WTPT0605 : MUCHO GUSTO PORTUGAL SPAIN 9D6N MAR-APR 24
MUCHO GUSTO PORTUGAL SPAIN 9D6N MAR-APR 24
รหัสทัวร์ WTPT0605

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

9วัน6คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : มี.ค. - เม.ย. 2567

มี.ค.   06-14

เม.ย.   11-19

ราคาเริ่มต้น 109,999 บาท
WTPT0553 : BENELUX GER NTH BEL FRA 9D6N BY TG
BENELUX GER NTH BEL FRA 9D6N BY TG
รหัสทัวร์ WTPT0553

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

9วัน6คืน
Thai Airways (TG)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   25-02

ราคาเริ่มต้น 109,999 บาท
WTPT0622 : LUXURY FREEDOM SCOTLAND ENGLAND 9D6N FEB-MAY 24
LUXURY FREEDOM SCOTLAND ENGLAND 9D6N FEB-MAY 24
รหัสทัวร์ WTPT0622

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

9วัน6คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : ก.พ. - พ.ค. 2567

ก.พ.   22-01

มี.ค.   07-15 / 08-16

ราคาเริ่มต้น 119,999 บาท
WTPT0607 : LOVELY SWITZERLAND 8D5N JAN-MAY24
LOVELY SWITZERLAND 8D5N JAN-MAY24
รหัสทัวร์ WTPT0607

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : ม.ค. - พ.ค. 2567

ม.ค.   24-31

มี.ค.   19-26

ราคาเริ่มต้น 119,999 บาท
WTPT0604 : WONDERFUL DOLOMITE GERMANY AUSTRIA ITALY 9D6N MAR-APR 24
WONDERFUL DOLOMITE GERMANY AUSTRIA ITALY 9D6N MAR-APR 24
รหัสทัวร์ WTPT0604

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

9วัน6คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : มี.ค. - เม.ย. 2567

มี.ค.   11-19

เม.ย.   11-19

ราคาเริ่มต้น 119,999 บาท
WTPT0601 : EUROPE WITH LOVE SWITZERLAND GERMANY AUSTRIA 9D6N FEB-APR 24
EUROPE WITH LOVE SWITZERLAND GERMANY AUSTRIA 9D6N FEB-APR 24
รหัสทัวร์ WTPT0601

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

9วัน6คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : ก.พ. - เม.ย. 2567

ก.พ.   22-01

มี.ค.   12-20

ราคาเริ่มต้น 119,999 บาท
WTPT0600 : MAGNIFICENT SWISS ALPS สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-ออสเตรีย 9วัน6คืน
MAGNIFICENT SWISS ALPS สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-ออสเตรีย 9วัน6คืน
รหัสทัวร์ WTPT0600

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

9วัน6คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   27-04

ราคาเริ่มต้น 119,999 บาท
WTPT0555 : GERMANY SWISS FRANCE 10D7N BY TG
GERMANY SWISS FRANCE 10D7N BY TG
รหัสทัวร์ WTPT0555

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

10วัน7คืน
Thai Airways (TG)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   25-03

ราคาเริ่มต้น 119,999 บาท
WTPT0554 : EAST EUROPE ZUGSPITZE 10D7N BY TG NY
EAST EUROPE ZUGSPITZE 10D7N BY TG NY
รหัสทัวร์ WTPT0554

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

10วัน7คืน
Thai Airways (TG)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   25-03 / 26-04

ราคาเริ่มต้น 119,999 บาท
WTPT0573 : WELCOME TO YOUR DREAM สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน
WELCOME TO YOUR DREAM สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ WTPT0573

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

10วัน7คืน
Thai Airways (TG)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   29-07

ราคาเริ่มต้น 125,900 บาท
WTPT0621 : LUXURY FREEDOM SCOTLAND ENGLAND 9D6N
LUXURY FREEDOM SCOTLAND ENGLAND 9D6N
รหัสทัวร์ WTPT0621

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

9วัน6คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   28-05

ราคาเริ่มต้น 129,999 บาท
WTPT0618 : CHARMING SCANDINAVIA SWEDEN NORWAY DENMARK 10D7N FEB-MAY 2024
CHARMING SCANDINAVIA SWEDEN NORWAY DENMARK 10D7N FEB-MAY 2024
รหัสทัวร์ WTPT0618

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

10วัน7คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : ก.พ. - เม.ย. 2567

ก.พ.   15-24

มี.ค.   22-31

ราคาเริ่มต้น 129,999 บาท
WTPT0608 : EXTREME SWITZERLAND 9D6N JAN-APR24
EXTREME SWITZERLAND 9D6N JAN-APR24
รหัสทัวร์ WTPT0608

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

9วัน6คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : ม.ค. - เม.ย. 2567

ม.ค.   29-06

ก.พ.   20-28

ราคาเริ่มต้น 129,999 บาท
WTPT0603 : EXTREME SWITZERLAND 9D6N
EXTREME SWITZERLAND 9D6N
รหัสทัวร์ WTPT0603

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

9วัน6คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   29-06

ราคาเริ่มต้น 129,999 บาท
WTPT0602 : CHARMING SWITZERLAND FRANCE 9D 6N JAN-MAY24
CHARMING SWITZERLAND FRANCE 9D 6N JAN-MAY24
รหัสทัวร์ WTPT0602

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

9วัน6คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : ก.พ. - เม.ย. 2567

ก.พ.   20-28

มี.ค.   13-21 / 21-29

ราคาเริ่มต้น 129,999 บาท
WTPT0549 : SCANDINAVIA 3 CAPITAL SOGNE FJORD 9D6N BY TG
SCANDINAVIA 3 CAPITAL SOGNE FJORD 9D6N BY TG
รหัสทัวร์ WTPT0549

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

9วัน6คืน
Thai Airways (TG)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   27-04

ราคาเริ่มต้น 129,999 บาท
WTPT0546 :  FRANCE SWISS TGV+JUNGFRAU 9D6N BY TG
FRANCE SWISS TGV+JUNGFRAU 9D6N BY TG
รหัสทัวร์ WTPT0546

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

9วัน6คืน
Thai Airways (TG)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   26-03

ราคาเริ่มต้น 129,999 บาท
WTPT0619 : LUXURY GRAND EGYPT 9D7N
LUXURY GRAND EGYPT 9D7N
รหัสทัวร์ WTPT0619

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

9วัน7คืน
Oman Air (WY)

ช่วงเดินทาง : ม.ค. - ก.พ. 2567

ม.ค.   25-02

ก.พ.   22-01

ราคาเริ่มต้น 139,999 บาท
WTPT0568 : SWISS FRANCE TGV TRAIN 10D7N BY TG
SWISS FRANCE TGV TRAIN 10D7N BY TG
รหัสทัวร์ WTPT0568

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

10วัน7คืน
Thai Airways (TG)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   28-06

ราคาเริ่มต้น 139,999 บาท
WTPT0567 : SWITZERLAND ZERMATT 2 NIGHTS 9D6N BY TG
SWITZERLAND ZERMATT 2 NIGHTS 9D6N BY TG
รหัสทัวร์ WTPT0567

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

9วัน6คืน
Thai Airways (TG)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   26-03

ราคาเริ่มต้น 139,999 บาท
WTPT0616 : WINTER ICE BREAKER FINLAND 9D7N
WINTER ICE BREAKER FINLAND 9D7N
รหัสทัวร์ WTPT0616

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

9วัน7คืน
Finnair (AY)

ช่วงเดินทาง : ก.พ. - มี.ค. 2567

ก.พ.   05-13

มี.ค.   18-26

ราคาเริ่มต้น 189,999 บาท
WTPT0610 : ICEBREAKER FINLAND 8D6N
ICEBREAKER FINLAND 8D6N
รหัสทัวร์ WTPT0610

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน6คืน
Finnair (AY)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   30-06

ราคาเริ่มต้น 209,999 บาท
WTPT0612 : EXTREME WINTER FINLAND 9D7N
EXTREME WINTER FINLAND 9D7N
รหัสทัวร์ WTPT0612

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

9วัน7คืน
Finnair (AY)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   26-03

ราคาเริ่มต้น 229,999 บาท