ทัวร์ฮ่องกง

[ ทั้งหมด 18 รายการ ]

WTPT0624 :  HONGKONG NGONGPING360 3D2N
HONGKONG NGONGPING360 3D2N
รหัสทัวร์ WTPT0624

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

3วัน2คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   07-09 / 10-12 / 11-13

ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท
WTPT0390 : ฮ่องกง นองปิง รีพัลส์เบย์ (ฟรีเดย์) - บินเช้า
ฮ่องกง นองปิง รีพัลส์เบย์ (ฟรีเดย์) - บินเช้า
รหัสทัวร์ WTPT0390

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

3วัน2คืน
Cathay Pacific (CX)

-

-

ราคาเริ่มต้น 18,990 บาท
WTPT0388 : Hong Kong นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ
Hong Kong นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ
รหัสทัวร์ WTPT0388

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

3วัน2คืน
Emirates (EK)

-

-

ราคาเริ่มต้น 18,990 บาท
WTPT0134 :  ฮ่องกง พีคแทรม นองปิง
ฮ่องกง พีคแทรม นองปิง
รหัสทัวร์ WTPT0134

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

3วัน2คืน
HK Express (UO)

ช่วงเดินทาง : ม.ค. - ก.พ. 2567

ม.ค.   13-15 / 14-16

ก.พ.   02-04 / 03-05 / 04-06 / 09-11 / 10-12 / 11-13 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 ...

ราคาเริ่มต้น 18,990 บาท
WTPT0625 : WEALTHY MILLIONAIRES HONGKONG KOWLOON 3D2N
WEALTHY MILLIONAIRES HONGKONG KOWLOON 3D2N
รหัสทัวร์ WTPT0625

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

3วัน2คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : มี.ค. 2567

มี.ค.   05-07

ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท
WTPT0623 : RESPECTFUL HONGKONG KOWLOON 3D2N
RESPECTFUL HONGKONG KOWLOON 3D2N
รหัสทัวร์ WTPT0623

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

3วัน2คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : ม.ค. 2567

ม.ค.   12-14 / 13-15 / 18-20 / 19-21 / 20-22 / 25-27 / 26-28 / 27-29

ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท
WTPT0374 : HONGKONG นองปิง ไหว้พระเสริมความปัง (บินเช้า-กลับเย็น)
HONGKONG นองปิง ไหว้พระเสริมความปัง (บินเช้า-กลับเย็น)
รหัสทัวร์ WTPT0374

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

3วัน2คืน

-

Cathay Pacific (CX)

-

-

ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
WTPT0588 : GO HONGKONG Hong Kong Disneyland ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
GO HONGKONG Hong Kong Disneyland ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
รหัสทัวร์ WTPT0588

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

3วัน2คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. - ก.พ. 2567

ธ.ค.   07-09 / 09-11 / 31-02

ม.ค.   12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28

ราคาเริ่มต้น 20,990 บาท
WTPT0626 : BILLIONAIRES HONGKONG KOWLOON 3D2N
BILLIONAIRES HONGKONG KOWLOON 3D2N
รหัสทัวร์ WTPT0626

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

3วัน2คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : มี.ค. 2567

มี.ค.   05-07

ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท
WTPT0578 : HONGKONG NONGPING DISNEYLAND BY HX 4D2N
HONGKONG NONGPING DISNEYLAND BY HX 4D2N
รหัสทัวร์ WTPT0578

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

4วัน2คืน
Hongkong Airlines (HX)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. - ม.ค. 2567

ธ.ค.   10-13 / 11-14 / 13-16 / 16-19

ม.ค.   26-29

ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท
WTPT0501 : ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน
ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน
รหัสทัวร์ WTPT0501

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

3วัน2คืน
Air Asia (FD)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. - มี.ค. 2567

ธ.ค.   07-09 / 08-10 / 09-11 / 15-17 / 16-18 / 22-24 / 23-25 / 30-01 / 31-02

ม.ค.   12-14 / 19-21 / 20-22 / 25-27 / 26-28 / 27-29

ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท
WTPT0500 : HONGKONG CITYTOUR + PEAK TRAM
HONGKONG CITYTOUR + PEAK TRAM
รหัสทัวร์ WTPT0500

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

3วัน2คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   08-10 / 30-01

ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท
WTPT0627 : WEALTHY TRILLIONAIRES HONGKONG KOWLOON 3D2N
WEALTHY TRILLIONAIRES HONGKONG KOWLOON 3D2N
รหัสทัวร์ WTPT0627

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

3วัน2คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : มี.ค. 2567

มี.ค.   05-07

ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท
WTPT0577 : ฮ่องกง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY CX 3D2N
ฮ่องกง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY CX 3D2N
รหัสทัวร์ WTPT0577

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

3วัน2คืน
Cathay Pacific (CX)

ช่วงเดินทาง : ม.ค. 2567

ม.ค.   12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-29

ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท
WTPT0565 : WEALTHY TRILLIONAIRES HONGKONG KOWLOON พัก 5 ดาว
WEALTHY TRILLIONAIRES HONGKONG KOWLOON พัก 5 ดาว
รหัสทัวร์ WTPT0565

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

3วัน2คืน
Emirates (EK)

ช่วงเดินทาง : มี.ค. 2567

มี.ค.   05-07

ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท
WTPT0504 : ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม
รหัสทัวร์ WTPT0504

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

3วัน2คืน
Cathay Pacific (CX)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   30-01 / 31-02

ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท
WTPT0576 : HONGKONG NONGPING 360 NEWYEAR 3D2N
HONGKONG NONGPING 360 NEWYEAR 3D2N
รหัสทัวร์ WTPT0576

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

3วัน2คืน
Air Asia (FD)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. - ม.ค. 2567

ธ.ค.   30-01 / 31-02

ม.ค.   01-03

ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท
WTPT0503 : ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่ นองปิง
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่ นองปิง
รหัสทัวร์ WTPT0503

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

4วัน3คืน
Cathay Pacific (CX)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. 2566

ธ.ค.   29-01 / 30-02

ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท