ทัวร์เกาหลี

[ ทั้งหมด 7 รายการ ]

WTPT0664 : Cool Cool BUSAN POHANG YEOSU 5วัน 3คืน
Cool Cool BUSAN POHANG YEOSU 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์ WTPT0664

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
AIR BUSAN (BX)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. - ก.พ. 2567

ธ.ค.   22-26 / 26-30 / 29-02

ม.ค.   02-06 / 16-20 / 23-27 / 26-30 / 30-03

ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท
WTPT0663 : Ski Winter BUSAN YEOSU 5วัน 3คืน
Ski Winter BUSAN YEOSU 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์ WTPT0663

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
AIR BUSAN (BX)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. - ก.พ. 2567

ธ.ค.   21-25

ม.ค.   08-12 / 11-15 / 17-21 / 18-22 / 24-28 / 29-02 / 31-04

ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท
WTPT0580 : KTX SEOUL BUSAN BLOSSOM
KTX SEOUL BUSAN BLOSSOM
รหัสทัวร์ WTPT0580

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
Jeju Air (7C)

ช่วงเดินทาง : มี.ค. 2567

มี.ค.   01-05 / 02-06 / 03-07 / 04-08 / 05-09 / 06-10 / 07-11 / 08-12 / 09-13 / 10-14 ...

ราคาเริ่มต้น 17,999  12,999 บาท
WTPT0665 : HAPPY JOURNEY BUSAN YEOSU 5วัน3คืน
HAPPY JOURNEY BUSAN YEOSU 5วัน3คืน
รหัสทัวร์ WTPT0665

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
AIR BUSAN (BX)

ช่วงเดินทาง : มี.ค. 2567

มี.ค.   01-05 / 05-09 / 06-10 / 07-11 / 08-12 / 11-15 / 12-16 / 18-22 / 19-23 / 20-24 ...

ราคาเริ่มต้น 18,777 บาท
WTPT0661 : Snow and Ski KOREA โซล ซูวอน นามิ เอเวอร์แลนด์ 5วัน 3คืน
Snow and Ski KOREA โซล ซูวอน นามิ เอเวอร์แลนด์ 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์ WTPT0661

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
AIR BUSAN (BX)

ช่วงเดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2567

ม.ค.   18-22 / 25-29 / 27-31

ก.พ.   01-05 / 08-12 / 10-14 / 15-19 / 22-26 / 24-28 / 29-04

ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท
WTPT0660 : Season Winter Snow โซล เกาะนามิ สวนสนุกล็อตเต้ สกีรีสอร์ต K-CULTURE 5วัน3คืน
Season Winter Snow โซล เกาะนามิ สวนสนุกล็อตเต้ สกีรีสอร์ต K-CULTURE 5วัน3คืน
รหัสทัวร์ WTPT0660

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
AIR BUSAN (BX)

ช่วงเดินทาง : ธ.ค. - ม.ค. 2567

ธ.ค.   16-20 / 21-25 / 23-27 / 28-01

ม.ค.   03-07 / 04-08 / 10-14

ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท
WTPT0662 : COOL WINTER SKI RESORT KOREA โซล ซูวอน นามิ เอเวอร์แลนด์ 5วัน 3คืน
COOL WINTER SKI RESORT KOREA โซล ซูวอน นามิ เอเวอร์แลนด์ 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์ WTPT0662

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
AIR BUSAN (BX)

ช่วงเดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2567

ม.ค.   13-17 / 20-24 / 24-28 / 31-04

ก.พ.   03-07 / 07-11 / 14-18 / 17-21 / 21-25 / 28-03

ราคาเริ่มต้น 21,888 บาท