WTPT0088 : แม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอก แม่อูคอ ปางอุ๋ง ปาย

แม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอก แม่อูคอ ปางอุ๋ง ปาย

สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ เที่ยวแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ปลายปี

เที่ยวง่ายๆ สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน รับประกันความประทับใจ เพียงจองกับเรา...

The World Trips...Let's trip around the world

รวมโปรโมชั่นและแพ็คเกจทริปแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ดีๆ ปี 2564 จองเลย!...

รหัสโปรแกรมทัวร์ : WTPT0088

สรุปโปรแกรมการเดินทาง

วันเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรมที่พัก หรือ เทียบเท่า

วันแรก

กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อู่คำ - ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

X

บีทู แม่ฮ่องสอน พรีเมียร์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - ภูโคลน - สะพานซูตองเป้ - บ้านจ่าโบ - ร้านกาแฟ Coffee In Love เจดีย์พระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินเมืองปาย - ถนนคนเดินเมืองปาย

X

โรงแรมเดอะ ฮาร์ท ออฟ ปาย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

จุดชมวิวหยุนไหล - บ้านสันติชล - วัดน้ำฮู้ - สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย - บ้านสันติชล - หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว - สวนพระอินทร์ - สวนนาหน้าวัด - กาดวโรรส - สนามบินนานาชาติเชียงใหม่

XX

-


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

04.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ประตู 3

VIETJET AIR (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

06.10 น.

ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบิน VZ100

(กรณีหากท่านมาไม่ตรงเวลานัดหมาย ท่านอาจจะตกทริป และจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น)

07.30 น.

เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ รับสัมภาระ และออกเดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้นเดินทางสู่ ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อู่คำ ที่กล่าวขานกันว่าสวยที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่ง โดยดอกบัวตองจะบานในช่วงหน้าหนาว ปีละ 2 สัปดาห์เท่านั้น สีเหลืองสะพรั่งไปทั่วทั้งเขาบนพื้นที่หลายร้อยไร่ บนระดับความสูงกว่า 1,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล (การบานของดอกบัวตองขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสถานที่กรณีที่ดอกยังไม่บาน หรือโรยเร็วกว่าปกติ)

นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน สักการะ พระธาตุดอยกองมู วัดศักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเดิมมีชื่อว่า วัดปลายดอยประกอบ เนื่องด้วยมีเจดีย์ 2 องค์ องค์ใหญ่สร้างเมื่อปี พ.ศ.2407 และองค์เล็กสร้างในปี 2417 และด้วยตัวพระธาตุนั้นตั้งอยู่บนดอยจึงทำให้ท่านสามารถเห็นทัศนียภาพได้อย่างสวยงาม

พาท่านเดินชมวิถีชีวิตที่ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองที่ขายโดยชาวไทใหญ่ ชาวเขา อย่างมากมายให้ท่านได้เลือกสรร และยังมีอาหารนานาชนิดให้ท่านได้ลิ้มลองกันอีกด้วย นอกจากนั้นท่านยังสามารถแวะเสริมสิริมงคลที่วัดจองกลาง-จองคำได้อีกด้วย

เย็น

อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ บีทู แม่ฮ่องสอน พรีเมียร์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

05.00 น.

เดินทางสู่ ปางอุ๋ง ที่ได้รับการขนานนามว่าสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าโครงการพระราชดำริปางตอง 2 โดยเกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาผืนป่าที่มีสภาพเสื่อมโทรม จนกลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

จากนั้นพาท่านชม บ้านรักไทย หมู่บ้านแสนน่ารักและเป็นเอกลักษณ์ที่สุด ด้วยที่แห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของอดีตทหารจีนก๊กมินตั๊ง จึงทำให้บรรยากาศของสถานที่แห่งนี้นั้นเหมือนราวกับไม่ได้อยู่ประเทศไทย ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศของบ้านรักไทยอย่างไม่รีบเร่ง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารสไตล์จีน-ยูนนาน

แวะ ภูโคลน แหล่งธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณมนุษย์ โดยที่ภูโคลนแห่งนี้นั้นมีแร่ธาตุหลายชนิดที่เทียบเท่าโคลนจากทะเลสาบเดดซีที่โด่งดัง โดยท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโคลนธรรมชาติ เพื่อบำรุงผิวพรรณของท่านได้

พาท่านแวะถ่ายรูปเล็กน้อยที่ สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ยาวร่วม 500 เมตร ซึ่งถือว่ายาวที่สุดในประเทศไทย คำว่าซูตองเป้ แปลว่า ความสำเร็จ จนมีความเชื่อว่าถ้าอยู่บนสะพานและอฐิษฐานและจะสมหวัง

จากนั้นพาท่านสู่ บ้านจ่าโบ่ หนึ่งในชุมชนชาวเขา โดยจะมีสินค้าของชาวบ้านขายเล็กๆ น้อยๆ แต่ที่โด่งดังที่สุดคือร้านก๋วยเตี๋ยววิวร้อยล้าน ที่โดดเด่นด้วยการนั่งทานห้อยขาพร้อมชมวิวสุดลูกหูลูกตา หรือจะลิ้มลองกาแฟ ก็ให้ท่านได้อิสระเลือกอุดหนุนได้

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้นพาท่านเช็คอินชิคๆ ที่ ร้านกาแฟ Coffee In Love ร้านสุดน่ารัก ลัญลักษณ์ของปาย ซึ่งนอกจากที่จะมีเครื่องดื่ม ของทานเล่น และอาหารแล้ว ยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ อยู่มากมาย ถือแก้วกาแฟพร้อมถ่ายรูปกับวิวต่างๆ บริเวณร้าน รับรองว่าได้รูปสวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างแน่นอน

พาท่านสักการะ เจดีย์พระธาตุแม่เย็น เจดีย์ทรงระฆัง ยอดฉัตรแบบพม่า ไม่ปรากฏว่าสร้างโดยใคร และเมื่อไหร่ นอกจากนั้นยังมี พระพุทธโลกุตระมหามุนี พระพุทธรูปปางมารวิชัยสีขาว ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาที่มีบันไดกว่า 300 ขั้น ให้ท่านสามารถขึ้นไปสักการะได้

จากนั้นพาท่านเข้าสู่ ตัวเมืองปาย พาท่านเดินที่ ถนนคนเดินเมืองปาย ลโลว์ไลฟ์พร้อมชมวิถีชีวิต กับบรรยากาศสุดฟิน เคล้ากับอากาศที่เย็นสบาย ตลอดสองข้างทางจะมีชาวเมืองปาย นำสินค้า อาหาร มาจำหน่ายกันอย่างเนืองแน่น รวมไปถึงในปัจจุบันยังมีร้านกาแฟ และร้านขนมเกิดขึ้นมาอีกมากมายให้ท่านได้เลือกอย่างอิสระ

เย็น

อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินปาย

จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ โรงแรมเดอะ ฮาร์ท ออฟ ปาย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

05.30 น.

(ไม่บังคับ) พาท่านชมสู่ จุดชมวิวหยุนไหล จุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามที่สุดของเมืองปาย โดยคำว่าหยุนไหล ในภาษาจีนแปลว่าหมู่เมฆที่มารวมกัน ที่นอกเหนือจากมีความหมายเกี่ยวกับทะเลหมอกแล้ว ยังมีความหมายกลายๆ ว่าคนจีนยูนนานที่อพยพมาจากหลายทิศทางแต่ก็มารวมตัวกันที่ปายพิเศษ !! แถมฟรีข้าวต้มท่านละ 1 ชาม

เช้า

เพื่ออรรถรสและบรรยากาศอย่างเต็มที่ ให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารเช้าอย่างอิสระบริเวณรอบที่พักมีอาหารเช้าพื้นเมืองให้ท่านได้เลือกกันอย่างมากมาย อาทิ ข้าวเหนียวห่อใบตอง โจ๊กสมุนไพร ไส้อั่ว รวมถึงเครื่องดื่มยามเช้า

จากนั้นเข้าชม บ้านสันติชล ชุมชนที่ตกแต่งจำลองแบบวัฒนธรรมจีน-ยูนนาน ซึ่งเคยมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนี้ ภายในจะมีบ้านดินสีส้ม แสดงถึงภูมิปัญญาของคนจีนในสมัยนั้น และยังมีสินค้าและของที่ระลึก จำหน่าย โดยเฉพาะชา ที่ถือเป็นสินค้าขึ้นชื่อของบ้านสันติชลแห่งนี้

มุ่งหน้าสู่เมืองปาย อีกหนึ่งสถานที่สุดโรแมนติกที่ปัจจุบัน อัดแน่นไปด้วยร้านกาแฟเก๋ๆ และร้านรวงต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างสวยงามในแบบพื้นเมืองพาท่านชมวัดน้ำฮู้ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปาย เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์อายุราว 500 ปี และยังมีเจดีย์สีทองที่เชื่อกันว่าเป็นที่เก็บพระเกษาของพระนางสุพรรณกัลยาอีกด้วย

พาท่านชม หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว สวนพระอินทร์ หนึ่งเดียวในเมืองปาย โดยจะมีชาวบ้านที่เป็นชาวกะเหรี่ยงคอยาวที่พบได้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยบริเวณนี้ยังมีจุดจัดจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น งานหัตถกรรม และของที่ระลึกที่ล้วนเป็นของทำมือจากชาวบ้าน

แวะถ่ายรูป สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ที่สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่น เพื่อใช้สำเลียงอาวุธและเสบียงข้ามแม่น้ำปาย แต่เดิมทำจากไม้ แต่ว่าเกิดอุทกภัยใหญ่ทำให้สะพานเสียหาย ทางการจึงทำเรื่องของสะพานเหล็กนวรัฐจากเชียงใหม่มาใช้แทน

จากนั้นแวะถ่ายรูปทุ่งดอกไม้ สวนนา หน้าวัด เลือกไม่ถูกว่าจะถ่ายกับดอกไม้ ทุ่งนา หรือบันได มาที่นี่ที่เดียวจบครับ เพราะเค้าปลูกมากาเร็ตม่วงไว้กลางทุ่งนา แถมมีบันไดให้ไต่ไปคว้าดาวอีกด้วย กลางทุ่งนายังมีพร็อพชิงช้าและสะพานไม้ให้ถ่ายภาพอีกด้วยครับ โดยมีฉากหลังเป็นดอยสุเทพ ช่วงเย็นแสงทไวไลต์สาดส่องแสงสีม่วงอมส้มสวยงามตระการตา ยิ่งไปสะบัดชุดบนบันได ภาพยิ่งสวยงาม

แวะซื้อของฝากที่ กาดวโรรส หรือกาดหลวงแหล่งซื้อของฝากของเมืองเชียงใหม่ ทั้งไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลไม้แปรรูปต่างๆ ให้ท่านได้เลือกจับจ่ายใช้สอยกันอย่างเต็มที่

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทุ่งดอกไม้เมืองของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งทุกหน้าหนาวนั้น ดอกไม้ต่างๆ จะบานสะพรั่ง สวยงามเป็นอย่างยิ่ง นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ (เนื่องจากสภาพอากาศ และการปลูกดอกไม้ของแต่ละสวนอาจมีเวลาไม่เท่ากัน ทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสวนที่เข้าชม โดยจะตรวจสอบ ณ วันที่คณะเดินทางไปถึง โดยเลือกสวนที่สวยที่สุด ณ เวลานั้นให้ท่านได้เข้าชม)

แวะซื้อของฝากที่ กาดวโรรส หรือกาดหลวงแหล่งซื้อของฝากของเมืองเชียงใหม่ ทั้งไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลไม้แปรรูปต่างๆ ให้ท่านได้เลือกจับจ่ายใช้สอยกันอย่างเต็มที่

พาท่านสักการะ พระพุทธสีหิงค์ ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวงแห่งเดียวที่อยู่ในเขตกำแพงเมือง ตัวองค์พระประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ ซึ่งมีความงามด้วยศิลปากรรมแบบล้านนาที่ปราณีตบรรจง เป็นพระธาตุประจำปีผู้ที่เกิดปีมะโรง

17.00 น.

สมควรแก่เวลา มุ่งหน้ากลับสู่ สนามบินเชียงใหม่ เพื่อทำการเช็คอิน โหลดสัมภาระ

20.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ121

21.40 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 รหัสทัวร์
เดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
สถานะ
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ8,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท
ไม่มีราคาเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ8,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท
ไม่มีราคาเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ8,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท
ไม่มีราคาเด็ก

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 15 กก.
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 • เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและ ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน

 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำรถบัสปรับอากาศ, รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว, ค่าบริการ    
 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว, ค่าบริการ

หมายเหตุ : หากท่านยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผู้โดยสายมาสำรองแทนที่ได้ หรือทางทัวร์เปิดขายและมีการสำรองที่นั่งแทนได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์ให้เต็มจำนวน 

 • ในกรณีชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
 • เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย : 

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • พาหนะ, ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิด 19
  • ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
  • ต้องล้างมือบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงในพื้นที่แออัด
  • ต้องปฎิบัติตามกฎ และคำแนะนำของแต่ละพื่นที่ท่องเที่ยว

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง*

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการจองหากท่านชำระเงินแล้วจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี