รวมทัวร์ญี่ปุ่น

[ ทั้งหมด 32 รายการ ]

WTPT0399 : ฟุกุโอกะ ยูฟุอิน ฮากาตะ วัดนันโซอิน
ฟุกุโอกะ ยูฟุอิน ฮากาตะ วัดนันโซอิน
รหัสทัวร์ WTPT0399

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : ก.ค. - ส.ค. 2566

ก.ค.   12-16 / 14-18 / 19-23 / 20-24 / 20-24 / 21-25 / 21-25 / 26-30 / 28-01

ส.ค.   02-06 / 04-08 / 08-12 / 10-14 / 12-16 / 16-20 / 18-22 / 23-27 / 25-29 / 30-03 ...

ราคาเริ่มต้น 21,990  21,990 บาท
WTPT0397 : ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน ฮากาตะ สวนดอกไม้คูจู
ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน ฮากาตะ สวนดอกไม้คูจู
รหัสทัวร์ WTPT0397

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2566

มิ.ย.   07-11 / 08-12 / 14-18 / 15-19

ราคาเริ่มต้น 24,990 บาท
WTPT0398 : ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน ฮากาตะ ลาเวนเดอร์
ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน ฮากาตะ ลาเวนเดอร์
รหัสทัวร์ WTPT0398

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ก.ค. 2566

มิ.ย.   21-25 / 23-27 / 28-02 / 29-03

ก.ค.   05-09 / 07-11

ราคาเริ่มต้น 24,990 บาท
WTPT0377 : FUKUOKA LAVENDER LOVER FREEDAY
FUKUOKA LAVENDER LOVER FREEDAY
รหัสทัวร์ WTPT0377

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ก.ย. 2566

มิ.ย.   14-18 / 16-20 / 22-26

ก.ค.   07-11 / 12-16 / 27-31

ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท
WTPT0299 : FUKUOKA คัลเลอร์ฟูล FREEDAY
FUKUOKA คัลเลอร์ฟูล FREEDAY
รหัสทัวร์ WTPT0299

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2566

มิ.ย.   08-12

ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท
WTPT0350 : FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU (เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์)
FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU (เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์)
รหัสทัวร์ WTPT0350

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 2566

มิ.ย.   04-08 / 14-18 / 14-18 / 21-25

ก.ค.   06-10 / 20-24 / 27-31 / 28-01 / 29-02 / 30-03 / 31-04

ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท
WTPT0352 : FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 6D4N (เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์)
FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 6D4N (เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์)
รหัสทัวร์ WTPT0352

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน4คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2566

มิ.ย.   04-09 / 05-10 / 10-15 / 11-16 / 12-17 / 16-21 / 18-23 / 24-29 / 25-30 / 25-30 ...

ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
WTPT0288 : มหัศจรรย์...JAPAN โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ (บินตรงเชียงใหม่-โอซาก้า) 5 วัน 3 คืน
มหัศจรรย์...JAPAN โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ (บินตรงเชียงใหม่-โอซาก้า) 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WTPT0288

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ก.ย. 2566

มิ.ย.   17-21 / 24-28

ก.ค.   08-12 / 15-19 / 29-02

ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
WTPT0349 : NARA KYOTO OSAKA SHIRAKAWAGO (เชียงใหม่ - โอซาก้า)
NARA KYOTO OSAKA SHIRAKAWAGO (เชียงใหม่ - โอซาก้า)
รหัสทัวร์ WTPT0349

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ก.ย. 2566

มิ.ย.   10-14 / 17-21 / 24-28

ก.ค.   01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 / 29-02

ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท
WTPT0465 : OSAKA KYOTO FREEDAY DAYFLIGHT 5DAYS 3NIGHTS BY XJ “ซุปตาร์ โอซาก้า ฟรีเดย์ ฟรีดอม ฟรีสไตล์”
OSAKA KYOTO FREEDAY DAYFLIGHT 5DAYS 3NIGHTS BY XJ “ซุปตาร์ โอซาก้า ฟรีเดย์ ฟรีดอม ฟรีสไตล์”
รหัสทัวร์ WTPT0465

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน

-

Air Asia X (XJ)

ช่วงเดินทาง : ก.ค. - ก.ย. 2566

ก.ค.   02-06 / 07-11 / 09-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25 / 23-27 / 28-01 / 30-03

ส.ค.   04-08 / 06-10 / 11-15 / 13-17 / 18-22 / 20-24 / 25-29 / 27-31

ราคาเริ่มต้น 32,888 บาท
WTPT0346 : NARA KYOTO OSAKA SHIRAKAWAGO (เชียงใหม่ - โอซาก้า)
NARA KYOTO OSAKA SHIRAKAWAGO (เชียงใหม่ - โอซาก้า)
รหัสทัวร์ WTPT0346

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2566

มิ.ย.   08-12 / 10-14 / 15-19 / 17-21 / 22-26 / 24-28 / 29-03

ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท
WTPT0467 : OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5DAYS 3NIGHTS BY XJ “ซุปตาร์ SUMMER ไปเที่ยวให้สุด”
OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5DAYS 3NIGHTS BY XJ “ซุปตาร์ SUMMER ไปเที่ยวให้สุด”
รหัสทัวร์ WTPT0467

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน

-

Air Asia X (XJ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ก.ค. 2566

มิ.ย.   17-21 / 24-28 / 30-04

ก.ค.   01-05 / 04-08 / 07-11 / 08-12 / 11-15 / 14-18 / 15-19 / 18-22 / 21-25 / 22-26 ...

ราคาเริ่มต้น 33,888 บาท
WTPT0466 : DAYFLIGHT OSAKA NAGOYA WAKAYAMA FREEDAY 6D 4N BY XJ “ซุปตาร์ SHOPPING มูเตลู เหมียว เหมียว”
DAYFLIGHT OSAKA NAGOYA WAKAYAMA FREEDAY 6D 4N BY XJ “ซุปตาร์ SHOPPING มูเตลู เหมียว เหมียว”
รหัสทัวร์ WTPT0466

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน4คืน

-

Air Asia X (XJ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ก.ย. 2566

มิ.ย.   05-10 / 07-12 / 12-17 / 14-19 / 19-24 / 26-01 / 28-03

ก.ค.   03-08 / 05-10 / 10-15 / 12-17 / 17-22 / 19-24 / 24-29 / 26-31 / 31-05

ราคาเริ่มต้น 33,888 บาท
WTPT0384 : TOKYO พริ้งมอส ยืน1
TOKYO พริ้งมอส ยืน1
รหัสทัวร์ WTPT0384

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
Air Asia (FD)

-

-

ราคาเริ่มต้น 33,999 บาท
WTPT0347 : KYOTO OSAKA NARA SHIRAKAWAGO (เชียงใหม่ - โอซาก้า)
KYOTO OSAKA NARA SHIRAKAWAGO (เชียงใหม่ - โอซาก้า)
รหัสทัวร์ WTPT0347

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน4คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2566

มิ.ย.   04-09 / 06-11 / 11-16 / 13-18 / 18-23 / 20-25

ราคาเริ่มต้น 33,999 บาท
WTPT0400 : โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ
โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ
รหัสทัวร์ WTPT0400

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
Peach Air (MM)

-

-

ราคาเริ่มต้น 34,990 บาท
WTPT0381 : OSAKA ฟรีเดย์ ดีต่อใจ (FREEDAY)
OSAKA ฟรีเดย์ ดีต่อใจ (FREEDAY)
รหัสทัวร์ WTPT0381

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
Peach Air (MM)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ก.ย. 2566

มิ.ย.   14-18

ก.ค.   05-09 / 12-16 / 26-30 / 27-31

ราคาเริ่มต้น 34,999 บาท
WTPT0463 : OSAKA KYOTO TAKAYAMA FREEDAY 6DAYS 4NIGHTS BY XJ “ซุปตาร์ หน้าร้อน เที่ยวแบบน่ารัก”
OSAKA KYOTO TAKAYAMA FREEDAY 6DAYS 4NIGHTS BY XJ “ซุปตาร์ หน้าร้อน เที่ยวแบบน่ารัก”
รหัสทัวร์ WTPT0463

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน4คืน

-

Air Asia X (XJ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ก.ย. 2566

มิ.ย.   06-11 / 13-18 / 20-25 / 27-02

ก.ค.   11-16 / 18-23 / 25-30

ราคาเริ่มต้น 35,888 บาท
WTPT0391 : โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ ฟรีเดย์ 1 วัน
โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ ฟรีเดย์ 1 วัน
รหัสทัวร์ WTPT0391

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน4คืน
Peach Air (MM)

-

-

ราคาเริ่มต้น 37,990 บาท
WTPT0471 : TOKYO FUJI HAKONE 5DAYS 3NIGHTS BY XJ **ซุปตาร์ ผักบุ้งไฟแดง**
TOKYO FUJI HAKONE 5DAYS 3NIGHTS BY XJ **ซุปตาร์ ผักบุ้งไฟแดง**
รหัสทัวร์ WTPT0471

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน

-

Air Asia X (XJ)

ช่วงเดินทาง : ต.ค. - พ.ย. 2566

ต.ค.   29-02 / 30-03 / 31-04

พ.ย.   01-05 / 02-06 / 03-07 / 04-08 / 05-09 / 06-10 / 07-11 / 11-15 / 12-16 / 13-17 ...

ราคาเริ่มต้น 38,888 บาท
WTPT0461 : TOKYO FUJI KAMAKURA OMURO "ซุปตาร์ AUTUMN IN LOVE ปู๊น ปู๊น"
TOKYO FUJI KAMAKURA OMURO "ซุปตาร์ AUTUMN IN LOVE ปู๊น ปู๊น"
รหัสทัวร์ WTPT0461

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

5วัน3คืน
Air Asia X (XJ)

ช่วงเดินทาง : ก.ย. - ต.ค. 2566

ก.ย.   27-01 / 28-02 / 29-03 / 30-04

ต.ค.   01-05 / 02-06 / 03-07 / 04-08 / 05-09 / 06-10 / 07-11 / 08-12 / 09-13 / 10-14 ...

ราคาเริ่มต้น 39,888 บาท
WTPT0469 : JAPAN ALPS 6D4N ซุปตาร์ เจแปนแอลป์
JAPAN ALPS 6D4N ซุปตาร์ เจแปนแอลป์
รหัสทัวร์ WTPT0469

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน4คืน

-

-

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ก.ค. 2566

มิ.ย.   06-11 / 13-18 / 20-25 / 27-02

ก.ค.   04-09 / 11-16

ราคาเริ่มต้น 39,888 บาท
WTPT0382 : OSAKA HAVE FUN
OSAKA HAVE FUN
รหัสทัวร์ WTPT0382

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน4คืน
Air Asia (FD)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2566

มิ.ย.   07-12 / 21-26 / 28-03

ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
WTPT0380 : OSAKA เที่ยวแบบ แกรนด์ แกรนด์
OSAKA เที่ยวแบบ แกรนด์ แกรนด์
รหัสทัวร์ WTPT0380

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน3คืน
Japan Airlines (JL)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ก.ค. 2566

มิ.ย.   09-14 / 23-28

ก.ค.   14-19

ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
WTPT0348 : OSAKA KYOTO JAPAN ALPS SHIRAKAWAGO (เชียงใหม่ - โอซาก้า)
OSAKA KYOTO JAPAN ALPS SHIRAKAWAGO (เชียงใหม่ - โอซาก้า)
รหัสทัวร์ WTPT0348

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน4คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2566

มิ.ย.   06-11 / 13-18 / 20-25

ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
WTPT0279 : BKK OSAKA HAVE FUN
BKK OSAKA HAVE FUN
รหัสทัวร์ WTPT0279

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน4คืน
Air Asia X (XJ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2566

มิ.ย.   21-26 / 28-03

ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
WTPT0472 : TOKYO FUJI NAGOYA TAKAYAMA **ซุปตาร์ HELLO WELCOME AUTUMN TO U**
TOKYO FUJI NAGOYA TAKAYAMA **ซุปตาร์ HELLO WELCOME AUTUMN TO U**
รหัสทัวร์ WTPT0472

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน5คืน
Air Asia X (XJ)

ช่วงเดินทาง : ต.ค. 2566

ต.ค.   01-06 / 02-07 / 03-08 / 04-09 / 05-10 / 06-11 / 07-12 / 08-13 / 09-14 / 10-15 ...

ราคาเริ่มต้น 45,888 บาท
WTPT0394 : โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต โกเบ
โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต โกเบ
รหัสทัวร์ WTPT0394

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

7วัน4คืน
Japan Airlines (JL)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ก.ค. 2566

มิ.ย.   17-23 / 26-02

ก.ค.   03-09

ราคาเริ่มต้น 45,990  42,990 บาท
WTPT0378 : OSAKA SNOW WALL
OSAKA SNOW WALL
รหัสทัวร์ WTPT0378

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน4คืน
Air Asia (FD)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2566

มิ.ย.   07-12

ราคาเริ่มต้น 45,999 บาท
WTPT0460 : OSAKA KYOTO NAGOYA FUJI TOKYO “ซุปตาร์ทุ่งดอกไม้หลากสีตามฤดูกาล”
OSAKA KYOTO NAGOYA FUJI TOKYO “ซุปตาร์ทุ่งดอกไม้หลากสีตามฤดูกาล”
รหัสทัวร์ WTPT0460

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน4คืน
Thai Airways (TG)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ก.ค. 2566

มิ.ย.   15-20 / 22-27 / 29-04

ก.ค.   26-31

ราคาเริ่มต้น 48,888 บาท
WTPT0395 : AOMORI อะคิตะ ฮิโรซากิ มิซาว่า
AOMORI อะคิตะ ฮิโรซากิ มิซาว่า
รหัสทัวร์ WTPT0395

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

6วัน4คืน
Japan Airlines (JL)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. 2566

มิ.ย.   15-20 / 19-24 / 27-01 / 27-01

ราคาเริ่มต้น 49,990 บาท
WTPT0459 : OSAKA KYOTO HOKKAIDO ASAHIKAWA “ซุปตาร์สองแผ่นดิน ภายในทริปเดียว”
OSAKA KYOTO HOKKAIDO ASAHIKAWA “ซุปตาร์สองแผ่นดิน ภายในทริปเดียว”
รหัสทัวร์ WTPT0459

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

8วัน5คืน
Japan Airlines (JL)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ก.ค. 2566

มิ.ย.   14-21 / 20-27 / 26-03

ก.ค.   04-11 / 10-17 / 18-25

ราคาเริ่มต้น 55,888 บาท