Hot Promotion

[ ทั้งหมด 7 รายการ ]

WTPT0086 : เชียงใหม่ ปลายปี อินทนนท์ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ชมดอกไม้เมืองหนาว
เชียงใหม่ ปลายปี อินทนนท์ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ชมดอกไม้เมืองหนาว
รหัสทัวร์ WTPT0086

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

3 วัน 2 คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2564

พ.ย.   20-22

ธ.ค.   04-06 / 10-12 / 25-27

ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท
WTPT0087 : เบตง ปลายปี สงขลา ยะลา ปัตตานี
เบตง ปลายปี สงขลา ยะลา ปัตตานี
รหัสทัวร์ WTPT0087

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

3 วัน 2 คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : ต.ค. 2564

ต.ค.   22-24 / 23-25 / 29-31

ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท
WTPT0088 : แม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอก แม่อูคอ ปางอุ๋ง ปาย
แม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอก แม่อูคอ ปางอุ๋ง ปาย
รหัสทัวร์ WTPT0088

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

3 วัน 2 คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2564

พ.ย.   20-22

ธ.ค.   04-06 / 10-12

ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท
WTPT0089 : เต็มอิ่มเชียงราย โอบกอดสายหมอก ณ ดอยตุง ดอยแม่สลอง
เต็มอิ่มเชียงราย โอบกอดสายหมอก ณ ดอยตุง ดอยแม่สลอง
รหัสทัวร์ WTPT0089

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

3 วัน 2 คืน
THAI VIETJET (VZ)

ช่วงเดินทาง : มิ.ย. - ก.ย. 2564

มิ.ย.   03-05 / 10-12 / 17-19 / 24-26

ก.ค.   01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24 / 24-26 / 26-28 / 29-31

ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท
WTPT0039 : แพ็คเกจขอพร คำชะโนด 1 วัน
แพ็คเกจขอพร คำชะโนด 1 วัน
รหัสทัวร์ WTPT0039

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

1 วัน

-

รถตู้ปรับอากาศ

-

-

ราคาเริ่มต้น 1,499 บาท
WTPT0043 : แพ็คเกจเสริมบุญ ไหว้พระ เชียงใหม่ 1 วัน
แพ็คเกจเสริมบุญ ไหว้พระ เชียงใหม่ 1 วัน
รหัสทัวร์ WTPT0043

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

1 วัน

-

รถตู้ปรับอากาศ

-

-

ราคาเริ่มต้น 1,499 บาท
WTPT0045 : แพ็คเกจเที่ยว 1 วัน แลคอน ขอพรไอ้ไข่
แพ็คเกจเที่ยว 1 วัน แลคอน ขอพรไอ้ไข่
รหัสทัวร์ WTPT0045

ระยะเวลา

ที่พัก

การเดินทาง

1 วัน

-

รถตู้ปรับอากาศ

-

-

ราคาเริ่มต้น 1,499 บาท