ประกันการเดินทางในประเทศ Plan 2

WTPT0067 : ประกันการเดินทางในประเทศ Plan 2

บริการดูแลการทำประกันการเดินทางเส้นทางภายในประเทศไทย สำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน รถยนต์ หรือ อื่นๆ ยกเว้นรถจักรยานยนต์!

 

The World Trips พร้อมให้บริการออกประกันแบบด่วน ภายใน 24 ชั่วโมง 

ให้คุณเลือกแผนได้ตามใจชอบ มีให้เลือกหลากหลาย พร้อมให้คำปรึกษาฟรี!

 

รหัส [TICKET CODE] : WTPT0067


เงื่อนไขการขยายความคุ้มครอง

  • ทางประกันจะขยายระยะเวลาคุ้มครอง หากมีกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ การจี้เครื่องบิน การล่าช้า หรือ ขัดข้องของเครื่องบินที่ผู้เอาประกันภัยใช้โดยสาร ซึ่งทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางกลับได้ภายในกำหนดวันกลับ กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองออกไปโดยอัตโนมัติจนกระทั่งสิ้นสุดตามคำจำกัดความ 'ระยะเวลาการเดินทาง: ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย'